جلسه هماهنگی با شرکت های برنده برگزار گردید

تمام ادارات دولتی تا ده روز آینده اسناد ثبت دارایی...

جلسۀ هماهنگی ثبت و اشاعه دارایی مقامات ادارات دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.در این جلسه که معینان و نما...

معلومات بیشتر

جلسه تعقیبی هدایات مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون...

جلسه تعقیبی هدایات مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون وضعیت صادرات از مسیر راه لاجورد و ایجاد تسهیلات در این عرصه از طرف واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.در این...

معلومات بیشتر

معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور با تاجران...

شماری از تاجران و اعضای اتحادیه قالین فروشان در دیدار با داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات و پیشنهادات شان را در زمینه چگونگی صادرات قالین و ه...

معلومات بیشتر

معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور با تاجران...

شماری از تاجران و اعضای اتحادیه قالین فروشان در دیدار با داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات و پیشنهادات شان را در زمینه چگونگی صادرات قالین و ه...

معلومات بیشتر

جلسۀ پی‌گیری مصوبات کابینه پیرامون تسریع روند گزا...

جلسۀ پی‌گیری مصوبات ۶ الی ۱۰ کابینه به هدف تسریع روند گزارش‌دهی از تحقق فیصله‌های کابینه جهت ترتیب و ارایه گزارش نهائی به جلسات کابینه به ریاست دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاو...

معلومات بیشتر

جلسۀ پی‌گیری مصوبات کابینه پیرامون تسریع روند گزا...

جلسۀ پی‌گیری مصوبات ۶ الی ۱۰ کابینه به هدف تسریع روند گزارش‌دهی از تحقق فیصله‌های کابینه جهت ترتیب و ارایه گزارش نهائی به جلسات کابینه به ریاست دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاو...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر