70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

رئیس عمومی اداره امور با نامزد و سرپرست وزارت امور...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نور الرحمن اخلاقی نامزد و سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ملاقات کرد. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مورد چگونگی رسیدگی به...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با شماری از نمایندگان و جوان...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور با شماری از نمایندگان مردم غور در شورای ملی و جوانان این ولایت ملاقات نمود. در این دیدار نمایندگان مردم غور در شورای ملی و جوانان این ولایت حمایت خویش را از نظام، پروسه صلح و...

معلومات بیشتر

نخستین جلسۀ کمیته حمایت از سرمایه گذاری تحت چتر شو...

نخستین جلسۀ کمیته حمایت از سرمایه گذاری تحت چتر شورای عالی اقتصادی به ریاست عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور بررسی پیشرفت کار بند برق مچلغو – پکت...

  به منظور بررسی پیشرفت کار و چگونگی وضعیت موجود بند مچلغو ولایت پکتیا جلسۀ از سوی معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان اداره تنظیم امور آب، شرکت انکشاف ملی و ت...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی به منظور تسریع روند ثبت دارایی ها با...

جلسۀ هماهنگی به منظور تسریع روند ثبت دارایی ها با نمایندگان لوی سارنوالی از طرف ریاست ثبت و بررسی دارایی های اداره امور به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری برگزار ش...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با انجنیر محمد خان و داکتر ف...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری‌ با انجنیر محمد خان و داکتر فاروق وردک شخصیت‌های سیاسی کشور به صورت جداگانه، دیدار کرد. در این دیدارها در رابطه به وضعیت سیاسی جاری کشور،...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر