جلسه آفرگشایی دو قلم تیل وزارت دفاع ملی برگزار گردید

در مورد مشکلات ٨٨٨ جریب زمین در شهر کابل جلسه هماه...

در مورد مشکلات ٨٨٨ جریب زمین در شهر کابل جلسه هماهنگی دایر گردید ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضائی ریاست عمومی اداره امور جهت رسیدگی به مشکلات ٨٨٨ جریب زمین ساحه الوخیل شهرکابل جلسه هماهنگی را میان نمایندگان شا...

معلومات بیشتر

جلسه آفرگشایی۶ قلم روغنیات مربوط به وزارت دفاع ملی...

جلسه آفرگشایی۶ قلم روغنیات مربوط به وزارت دفاع ملی برگزار شد ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور جلسه آفرگشایی ۶ قلم روغنیات وسایط جزو تام و قطعات قول اردو های وزارت دفاع ملی را با اشتراک شماری از نمایندگ...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور: مسؤلین امارتی برای نگهداری...

رئیس عمومی اداره امور: مسؤلین امارتی برای نگهداری بیت المال توجه خاص داشته باشند جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان تحت ریاست شیخ الحدیت مولوی نورالحق انور برگزار شد که در آ...

معلومات بیشتر

پروژه احداث سرک از چهارراهی محبس الی سلیم کاروان آ...

پروژه احداث سرک از چهارراهی محبس الی سلیم کاروان آفرگشایی شد ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا، پروژه احداث سرک شروع از چهارراهی محبس الی قراول محبس الی سلیم کاروان را امروز در حضور هیئت آفرگشایی با اشتراک تع...

معلومات بیشتر

گزارش و یافته ها پیرامون پروژه آبریزه های شهر کابل...

گزارش و یافته ها پیرامون پروژه آبریزه های شهر کابل نهایی شد ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور و نمایندگان ادارات ذیربط، گزارش و یافته های هیأت مؤظف پیرامون پروژه آبریزه های شهر کابل را مورد بحث و برر...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی میان مسؤلین ریاست تدارکات ملی برگزار...

جلسه هماهنگی میان مسؤلین ریاست تدارکات ملی برگزار شد ریاست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به هدف بهبود فعالیت ها، میان مسؤلین و کارکنان این اداره نشست هماهنگی و تشویقی را برگزار نمود و در مورد ت...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر