معرفی کوتاه شیخ الحدیث نورالحق انور ریئس عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان

محترم شیخ الحدیث نورالحق انور فرزند محمد گل به تاریخ 5/8/1344 در قریه محمد نورخیلو ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ چشم به جهان گشود.
محترم شیخ صاحب تحصیلات ابتدایی را در مدارس منطقه و تحصیلات متوسطه را تا صنف هشتم در همان ولایت به پایه اکمال رسانده است.
سپس شیخ الحدیث نورالحق انور برای فرا گیری آموزش‌های فنون به شهر پیشاور پشتونخوا سفر کرد و در آنجا در رشته تعلیمات دینی از مدرسه جامع امداد العلوم سند فراغت را بدست آورده ا ست.
شیخ الحدیث نورالحق انور، علاوه بر تدریس و توجه به آموزش های دینی در بخش های مختلف امارت اسلامی منحیث ولسوال ولسوالی جلریز میدان وردگ، قومندان لوای ولایت میدان وردگ، قومندان امنیه ننگرهار، معاون مسئول نظامی (والی) ولایت میدان وردگ، رئیس کمیسیون نظامی، معاون اداری کمیسیون دعوت و ارشاد، معاون دفتر مقام رهبری امارت اسلامی و معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان وظایف اجرا کرده است.
شیخ الحدیث نورالحق انور با توجه به داشتن تجربه کاری و تحصیلات عالی از جانب زعیم امارت اسلامی افغانستان حضرت امیرالمؤمنین حفظه الله به عنوان رئیس عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان گماشته شده است.