اعلان پروژه کرایه دهی زمین پنج باب کانتین نیازمندی ریاس...

 اعلان پروژه کرایه دهی زمین پنج باب کانتین نیازمندی ریاست محترم ترمیمات، حفظ و مراقبت ادارات   برای معلومات بیشتر روی لینک ذیل کلیک کنید  

معلومات بیشتر

اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به رد ادعای یک تن از اعضای ول...

 ادارۀ امور، کابل: ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پس از ادعای یک تن از اعضای ولسی جرگه شورای ملی مبنی بر قرارداد سی میلیون دالری برای تامین سبزیجات این اداره، طی مکتوب رسمی شماره ۱۵۲۴۷ تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۹ تمامی جزئیات قراردادهای تدارک سبزیجات را از طریق وزارت محترم دولت در امور پارلمانی به شورای ملی، ابلاغ نمود.ریاست عمومی ادارۀ امور علاوه بر مهمانان داخلی و...

معلومات بیشتر

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به اعلام اسامی اراکین بلند رت...

اداره امور، کابل: به تاسی از فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، تمام اراکین بلند رتبۀ حکومت به شمول وکلای شورای ملی مکلف گردیده اند تا دارایی های شان الی تاریخ ششم اسد سال جاری، در ریاست ثبت دارایی های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ثبت نمایند و این مدت الی تاریخ ۱۳ اسد تمدید گردید.به همین اساس، اداره امور ریاست جمهوری اسامی اراکین بلند رتبۀ حکومت را که...

معلومات بیشتر