رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی احکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست وزارت مالیه منظور نمود.

رئیس عمومی اداره امور با والی بامیان در مورد توسعه...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با سید انور رحمتی والی بامیان دیدار نمود. آقای رحمتی، طرح و پیشنهادات خویش را در مورد توسعه میدان هوایی و توریزم، ایجاد شهرک جدید و پروژه های سرک این ولایت را با...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی در مورد تسریع تحقق مصوبات کابینه برگز...

جلسه هماهنگی به منظور بهبود روند تدویر جلسات و تسریع گزارشدهی از تحقق وظایف مصوبات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با حضور داشت نمایندگان وزارت ها و ادارات دولتی برگزار شد.این جلسه که از طرف ریاست انسجام ام...

معلومات بیشتر

جلسهٔ به هدف بهبود برنامه اکمال تخصص برگزار گردید

جلسه مشورتی به منظور تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری و بهتر شدن برنامه اکمال تخصص به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک تیم اکمال تخصص وزارت...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر انگلستان در مورد همک...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با خانم الیسون بلک سفیر کشور شاهی انگلستان در کابل از طریق ویدیو کنفرانس ملاقات نمود.در این دیدار هر دو جانب در مورد افزایش همکاری های مشترک، خشونت ه...

معلومات بیشتر

جلسه آمادگی‌ها به منظور تحقق تعهدات کنفرانس جینوا...

جلسه آمادگی‌ها برای تحقق تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس جینوا به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست با اشتراک معاونین ریاست عمومی اداره امور از سوی ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاس...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر