تعدیلات در فرمان توزیع زمین برای ورثه شهدا،بیجاشدگان و عودت کنندگان نهایی شد

جلسه هماهنگی به منظور چگونگی پیشرفت کار پروژه‌های...

  به منظور تطبیق و تحقق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد پیشرفت کار پروژه‌های تحت استملاک، همچنان پیشرفت استملاک زمین برای پروژه‌های اداره ملی تنظیم امور آب، جلسۀ از سوی ریاست اقتصاد ملی به...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با شماری از جوانان ولایت هرا...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با شماری از جوانان ولایت هرات از طریق ویدیو کنفرانس و حضوری گفتگو نمود. جوانان ولایت هرات ضمن حمایت از نظام و پروسه صلح؛ مشکلات خویش را در بخش های...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی به منظور تسریع روند کار ترمیم عراده ج...

  به منظور تسریع روند کار ترمیم عراده جات نظامی وزارت امور داخله جلسۀ به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان وزارت امور داخله و...

معلومات بیشتر

جلسۀ کمیته تعقیب و ارزیابی اسناد شورای عالی حاکمیت...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی در مورد مبارزه جدی علیه قاچاق انسان ب...

  جلسه هماهنگی به منظور مبارزه جدی علیه قاچاق انسان به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با حضور نمایندگان وزارت های عدلیه، داخله، خارجه و وزارت د...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر