جلسه هماهنگی با شرکت های برنده برگزار گردید

جلسه هماهنگی با شرکت های برنده برگزار گردید

جلسه هماهنگی با شرکت های برنده برگزار گردید ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان بیش از ۵۰ شرکت برنده در پروژه های مربوط وزارت دفاع ملی، شرکت برشنا، شاروالی کابل و سایر...

معلومات بیشتر

جلسه‌ حساب دهی سال ۱۴۰۲ شاروالی خوست تدویر گردید

جلسه‌ حساب دهی سال ۱۴۰۲ شاروالی خوست تدویر گردید در جلسه حساب دهی شاروالی خوست؛ مسوولین شاروالی، وکلای گذر، نمایندگان اصناف، متنفذین و رسانه های آن ولایت اشتراک داشتند. قاری بسم الله بلال، شاروال...

معلومات بیشتر

شماری از کارمندان اداره امور طی برنامه آموزشی تجوی...

شماری از کارمندان اداره امور طی برنامه آموزشی تجوید قرآنکریم را فرا گرفتند ۲۳ تن از کارمندان ریاست های مختلف ریاست عمومی اداره امور طی یک برنامه آموزشی پنج ماهه از طرف ریاست منابع بشری دروس تجوید قرانکریم کریم...

معلومات بیشتر

برنامه گفتمان شهری در ولایت سمنگان برگزار شد

برنامه گفتمان شهری در ولایت سمنگان برگزار شد ریاست حکومت داری شهری انسجام امور شاروالی های اداره امور "برنامه گفتمان شهری" را با اشتراک مسؤلین محلی ولایت سمنگان در حضور رسانه ها، وکلای گذر و متنفذین شهر ایبک د...

معلومات بیشتر

جلسه آنلاین در مورد ایجاد ترمینل کارگو و ترمینل مس...

جلسه آنلاین در مورد ایجاد ترمینل کارگو و ترمینل مسافرین با تاجرین بنگله دیشی برگزار شد تیم تخنیکی ریاست تسهیل سرمایه گذاری به رهبری انجنیر احمد ضیاء خالد، رئیس تسهیل سرمایه گذاری اداره امور با تاجرین بنگله دیش...

معلومات بیشتر

بیستمین نشست کابینه؛ طرح جلوگیری از حادثات ترافیکی...

بیستمین نشست کابینه؛ طرح جلوگیری از حادثات ترافیکی تائید و فیصله گردید تا از طرف ادارات ذیربط تطبیق گردد بیستمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (22 رمضان المبارک/ 13 حمل) به ریاست رئیس الوزراء...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر