جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل و تعمیر شفاخانه کدری طبی پوهنتون کندهار به جانب وزارت دفاع ملی برگزار گردید

جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون...

جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل از چوکات تشکیل وزارت تحصیلات عالی در تشکیل قومندانی اکادمی علوم قومندانیت صحیهء ستردرستیز و همچنان انتفال دوبارهء تعمیر و ملحقات شفاخانه کدری طبی پوهنت...

معلومات بیشتر

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک روسا و مسوولان واحدهای جانبی آن، تحت ریاست مولوی احمدجان احمدی رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار گردید.در این جلسه ضمن پیگیری و اس...

معلومات بیشتر

جلسه شماره ۳۳ کابینه امارت اسلامی برگزار گردید.

جلسه کابینه امارت اسلامی تحت ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزرا و با حضور داشت وزیران سرپرست برگزار گردید. جلسه با تلاوت از آیات کلام الله مجید آغاز و سپس بر اساس اجندا در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گر...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی میان وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان و...

جلسه هماهنگی میان وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان و شاروالی کابل به ‌منظور تثبیت مستحقین مساعدت های غذایی، تحت رهبری شیخ الحدیث نورالحق "انور" معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا و با اش...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور تطبیق فیصله کمیسیون اداری معاونیت اد...

جلسه به منظور تطبیق فیصله اداری معاونیت اداری ریاست الوزرا امارت اسلامی افغانستان، پیرامون خریداری وسایط نقلیه به ده اداره دولتی تحت ریاست ملا عبدالولی سارنوال "حاجی وارث" سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و با حض...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر