شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر ت...

شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است شاروالی خوست ریاست عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل و به بهره برداری سپرده است.

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان اتحادیه آب...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان اتحادیه آبرسانی دیدار نمود مولوی محمد ناصح ربانی، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان اتحادیه آبرسانی آب آشامیدنی و نمایندگان شرکت های آن به منظور حل مشکل...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی پیرامون قصر ملی افغان برگزار شد

جلسه هماهنگی پیرامون قصر ملی افغان برگزار شد نشست هماهنگی به منظور تحقق هدایت مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان پیرامون رفع چالش قصر ملی افغان واقع دهمزنگ به رهبری ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی...

معلومات بیشتر

یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب اپارتمان را در شهرک خواجه رواش مربوط ناحیه پانزدهم شهر کابل بعد از برر...

معلومات بیشتر

معاون انسجام امور امارت با شاروال خوست دیدار نمود

معاون انسجام امور امارت با شاروال خوست دیدار نمود مولوی سیف الدین تائب، معاون انسجام امور امارت ریاست عمومی اداره امور ضمن سفر به ولایت خوست با شاروال این ولایت دیدار نموده و با مسؤلین این ولایت از نزدک ملاقات...

معلومات بیشتر

پروژه احداث سرک از بلاک دوم احمد شاه بابا مینه تا...

پروژه احداث سرک از بلاک دوم احمد شاه بابا مینه تا شهرک امینت آفرگشایی شد رياست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی پروژه احداث سرک و کانال از گولای بلاک دوم احمد شاه بابا مینه الی شهرک امنيت را در حضور هیئت آف...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر