70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

جلسۀ هماهنگی به منظور تطبیق فیصله های شورای عالی ح...

به منظور تعقیب و تطبیق فیصله های شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در مورد تطبیق قرار های عدلی و قضایی، هماهنگی میان وزارت امور داخله و لوی سارنوالی و گزارش از چگونگی کارکرد سیستم اپس در م...

معلومات بیشتر

داکتر فضلی: ویروس کرونا ما را به امتحان گرفت، اما...

داکتر فضلی: ویروس کرونا ما را به امتحان گرفت، اما الگوی همکاری میان کشورهای آسیای میانه نشان داد که همه مسائل، به هر اندازۀ که بزرگ باشد، با تعامل حل می شود-----داکتر فضل محمود ف...

معلومات بیشتر

تفاهمنامه تمدید اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه به...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری دومین تفاهمنامه اجندای ملی امنیت غذایی و تعذیه را با نمایندگان نهاد های سازمان غذایی جهان (WFP)، یونیسف و اداره غذایی و زارعتی سازمان...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور نامزد و سرپرست وزارت ترانسپو...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری قدرت الله ذکی نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت را رسمأ به کارمندان این وزارت معرفی نمود.رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گفت که...

معلومات بیشتر

جلسه تعقیبی به منظور ایجاد شبکه ارتباط بین واحدهای...

جلسۀ تعقیبی به منظور ایجاد شبکه ارتباط بین واحدهای نظارت و ارزیابی وزارت ها و ادارات دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.

معلومات بیشتر

د وزارتونو او دولتي ادارو د څارنې او ارزونې واحدون...

د جمهوري رياست د چارو ادارې لوی رياست د څارنې او قانون ساتنې مرستيال ډاکټر محمد رفيع پوپل په مشرۍ د نيږدې ۳۵ وزارتونو او دولتي ادارو د څارنې او ارزونې برخې د مسوولينو په ګډون د وزارتونو او د...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر