70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

جلسۀ تعقیبی به منظور ایجاد کمیپوتر لب برای 7 صد با...

جلسۀ تعقیبی به منظور ایجاد کمپیوتر لب برای 7 صد باب مکتب به ریاست داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نمایندگان وزارت های معارف، مخابرات و تکنالوژی، شرکت انکشاف ملی و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نامزد و سرپرست وزارت سرحد...

  داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محب الله صمیم نامزد و سرپرست وزارت اقوام و قبایل دیدار کرد. سرپرست وزارت اقوام و قبایل در مورد اقدامات اخیرش بخاطر اصلاحات، وحدت میان ه...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نامزد و سرپرست وزارت صنعت...

  داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نثار احمد غوریانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت دیدار نمود. آقای غوریانی در رابطه به برنامه های اصلاحی، وضعیت صعنت و تجارت مشک...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور نامزد و سرپرست وزارت فواید ع...

  داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، انجنیر نجیب الله یمین را به حیث نامزد و سرپرست وزارت فواید عامه برای کارمندان این وزارت رسما معرفی نمود. رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهو...

معلومات بیشتر

جلسه در مورد ایجاد کمیته کاری، ساخت زیربنا ها و تد...

 جلسه تعقیبی هماهنگی به منظور تطبیق هدایت جلالتمآب رئیس جمهور، با وزارت‌ها و ادارت ذیربط در مورد گسترش ترانزیت و سرعت بخشیدن کار اعمار تاسیسات بندر غلام خان ولا...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور پیشرفت کاری شاخص های پروژه(D...

  به منظور چگونگی فعالیت ادارات و وزارت ها در مورد شاخص های تعیین شده شامل پروژه DBI جلسه به رهبری عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان وزارت ه...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر