بخش عرایض و شکایات


هموطنان گرامی!

شما می توانید از طریق تماس با شماره 5000، شکایات تان را با بخش عرایض و شکایات ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان شریک سازید

بخش عرایض و شکایات
بخش عرایض و شکایات

دانلود فورم دانلود فورم