رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با سخنگوی دفتر "یوناما" در کابل دیدار نمود

اطلاعیه!

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا قرارداد پروژه تدارک تایرباب وسایط مورد ضرورت ریاست محترم تخنیک و ترانسپورت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان را با شرکت تجارتی صد...

معلومات بیشتر

دوازدهمین جلسه کابینه؛ طرزالعمل ترتیب شده به منظور...

  در دوازدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان فیصله گردید تا طرزالعمل ترتیب شده از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور حفظ ارزش های جهادی، جهت غنامندی بیشتر آن، به همکاری اشخاص مرتبط و فنی بررسی و غرض...

معلومات بیشتر

اطلاعیه

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا قرارداد تدارک مواد خوراکه و نوشیدنی مورد ضرورت ریاست محترم خدمات برای ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان را با شرکت محترم سویفت آس...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور؛ در امارت اس...

  به منظور رسیدگی به مشکلات فدراسیون های مختلف ورزشی کشور جلسهء از جانب ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امروز سه شنبه (۲۹ربیع الاول) در تالار جلسات این اداره برگزار گردید. این ج...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور: در امارت اسلامی مسئولیت به...

  شیخ الحدیث نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در مراسم معرفی والی جدید کابل گفت که در امارت اسلامی مسئولیت به افراد کارفهم، مخلص و مطیع سپرده می‌شود. رئیس عمومی اداره...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر