برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

نهمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار شد

نهمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار شد نهمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها به رهبری مولوی محمد صابر معتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک اعضای این کمیته امروز در قص...

معلومات بیشتر

رئیس تسهیل سرمایه گذاری: امارت اسلامی تسهیلات را ب...

رئیس تسهیل سرمایه گذاری: امارت اسلامی تسهیلات را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند انجنیر احمد ضیاء خالد، رئیس تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور در دیدار که با مسؤلین "شرکت بیات پاور" داشت، از بلند...

معلومات بیشتر

برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکن...

برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور به هدف آشنایی در بخش های تدارکاتی، برای 40 کارکن معاونیت ها و ریاس...

معلومات بیشتر

ریاست عمومی اداره امور ۹ پروژه تدارکاتی را به اعلا...

ریاست عمومی اداره امور ۹ پروژه تدارکاتی را به اعلان سپرد ریاست تدارکات اداره امور امارت اسلامی افغانستان برای سال مالی ۱۴۰۳ هجری شمسی ۹ پروژه مختلف اجناس مورد نیاز این اداره را به ارزش میلیون ها افغانی، اعلان...

معلومات بیشتر

برنامه آموزشی برای مسؤلین ولایتی حکومتداری شهری آغ...

برنامه آموزشی برای مسؤلین ولایتی حکومتداری شهری آغاز شد برنامه آموزشی چهار روزه از طرف ریاست عمومی انسجام امور شاروالی های اداره امور به هدف ارتقای ظرفیت شاروال ها، آمرین و مدیران حکومتداری شهری ۳۴ ولایت و ولس...

معلومات بیشتر

ریاست تدارک ملی پروژه مربوط به شرکت برشنا را آفرگش...

ریاست تدارک ملی پروژه مربوط به شرکت برشنا را آفرگشایی نمود ریاست تدارکات ملی پروژه مربوط به شرکت برشنا را تحت نام ( Stringing Commissioning testing – and Remaining Work of Ghazni-Khandahar Transmission l...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر