پروژه تجهیزات برقی و مواد ساختمانی شماری از ادارات ولایت نیمروز آفرگشایی شد

پروژه تجهیزات برقی و مواد ساختمانی شماری از ادارات ولایت نیمروز آفرگشایی شد

پروژه تهیه و تدارک تجهیزات برقی و مواد ساختمانی، نصب و منتاژ تجهیزات و تست کمیشننگ 56 قلم تجهیزات پروژه برق رسانی میدان هوائی زرنج ولایت نیمروز، 34 قلم تجهیزات برقی و مواد ساختمانی مدیریت محبس ولایت نیمروز و 34 قلم تجهیزات برقی و مواد ساختمانی کندک ریزرفی عملیاتی ولایت نیمروز مربوط د افغانستان برشنا شرکت آفرگشایی شد.

ریاست تدارکات ملی این جلسه آفرگشایی را امروز دو شنبه (18 ذوالقعده/7 جوزا) در تالار ریاست تدارکات ملی اداره امور برگزار نمود که در آن مسؤلین، هیئت آفرگشایی و تعدادی از داوطلبان نیز اشتراک داشتند.

قابل یادآوری است که ریاست تدارکات ملی اداره امور پروژه های داوطلبی های ادارات امارتی را آفرگشایی می کند و به گفته مسؤلین ریاست مذکور جلسات آفرگشایی پروژه ها به شکل شفاف برگزار می شود و حق هیچ کسی در آن تلف نشود.

جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.