شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

ریاست تدارکات ملی جلسه آفرگشایی دو پروژه را برگزار...

ریاست تدارکات ملی جلسه آفرگشایی دو پروژه را برگزار نمود ریاست تدارکات ملی اداره امور جلسات آفرگشایی پروژه ساختمان سرک اعتبار کابل- لوگر (بینی حصار) الی چهار راهی ستانکزی و اعمار سرک قیصار- لامان به طول ۲۵ کیلو...

معلومات بیشتر

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت در مورد پروژه های جدید...

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت در مورد پروژه های جدید جلسه برگزار نمود مولوی محمد یوسف سعد، رئیس ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت اداره امور امارت اسلامی پیرامون پروژه های جدید آبدات تاریخی این ریاست با مسؤلین مربوط ج...

معلومات بیشتر

بیست و سومین جلسه کابینه؛ در مورد تطبیق ماستر پلان...

بیست و سومین جلسه کابینه؛ در مورد تطبیق ماستر پلان شهر کابل فیصله صورت گرفت بیست و سومین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری رئیس الوزراء الحاج ملا مح...

معلومات بیشتر

مولوی فضل احمد حقانی: اسلام مسلمانان را به سرمایه...

مولوی فضل احمد حقانی: اسلام مسلمانان را به سرمایه گذاری تشویق می‌نماید مولوی فضل احمد حقانی رئیس تعقیب تعهدات، هدایات، فرامین و احکام اداره امور در نشست آفرگشایی پروژه تدارک هشت پایه ماشین ATM ضرورت دفتر...

معلومات بیشتر

جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور برگزار...

جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با اشتراک رئیسان ریاست های اداره امور و مسؤلین واحد های جانبی آن به ریاست شیخ الحدیث مولوی...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی اداره امور با نمایندگان اتحادیه ه...

رئیس امور فرهنگی اداره امور با نمایندگان اتحادیه های تولیدات سامان آلات طبی و ادویه دیدار نمود مولوی محمد ربانی ناصح رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان اتحادی...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر