مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی اداره امور با سفیر ترکیه دیدار نمود

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شد

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شدریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شنبه (اول ربیع الاول / 25سنبله) پس از بررسی، یک دربند حویلی را در کارته سه...

معلومات بیشتر

یک باب منزل به صاحب اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب منزل به صاحب اصلی آن تسلیم داده شد ریاست بررسی منازل و تحت تأمين ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه (29صفرالمظفر/ 23سنبله) پس از بررسی، یک باب منزل را در ولایت کابل به مالک اصلی...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان مردم چهار آسیاب دیدار نمود علما، نمایندگان و اعضای شورای مردم ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل جهت تطبیق شریعت، تأمین امنیت و بازسازی کشور از امارت اسلامی افغانس...

معلومات بیشتر

متخصصین محیط زیستی: توجه به حفاظت محیط زیست باید د...

متخصصین محیط زیستی: توجه به حفاظت محیط زیست باید در اولویت امارت اسلامی باشد ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور جلسه هماهنگی را میان نمایندگان اداره ملی محیط زیست، موسسهء حفاظت از حیات وحش و شم...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با ورزشکاران تیم ملی نا...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با ورزشکاران تیم ملی ناشنوایان دیدار نمود مولوی محمد اسحق آخند زاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با مسؤلین و ورزشکاران فدراسیون ملی ناشنوایان کشور در حالی دیدار...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر