رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان نهادهای خیریه دیدار نمود

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان نهادهای خیریه دیدار نمود

مولوی محمد ربانی ناصح، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور جهت حل مشکلات نهاد های خیریه کشور با نمایندگان آنها دیدار نمود.

این نشست امروز چهار شنبه (20 ذوالقعده/9 جوزا) در مقر ریاست عمومی اداره امور برگزار شد؛ در آغاز نشست نور محمد حیدری، معاون ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ضمن خوش آمد گویی مسؤلین مؤسسات خیریه گفت که رهبری ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور تا اکنون با اقشار مختلف جامعه ده ها جلسه نموده است، مشکلات و پیشنهادات آنها را شنیده و زمینه حل مشکلات آنها را مساعد ساخته است.

از جانب دیگر مسؤلین نهادهای خیریه در این نشست پیرامون فعالیت های خویش در ابعاد مختلف کشور معلومات ارائه کرده و افزودند که تا اکنون به ارزش میلیون ها افغانی با سیلاب زدگان، مردم بی بضاعت، بیوه ها و یتیمان کشور همکاری کرده و آنها را یاری رسانده اند.

در اخیر، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ضمن قدردانی از خدمات نهاد های خیریه، خرسندی خویش را از آنها ابراز نمود و در سخنان خود افزود که بهترین انسان ها کسانی اند که به مردم خیر آنها برسد و دست مردم بیچاره را بگیرند.

نامبرده اطمینان داد که با نهادهای خیریه همکاری می کند و از آنها خواست که کمک ها را به شکل شفاف به مردم بی بضاعت برسانند و در آفت های طبیعی متضررین کشور را همکاری نمایند.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.