یک باب منزل در ناحیه دهم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

جلسه هماهنگی به منظور ایجاد گمرک شملزی ولایت زابل...

  جلسه هماهنگی به منظور تطبیق بند دوم فیصله شماره (۱) کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان از جانب ریاست انسجام امور کابینه و شوراهای ریاست عمومی اداره امور به رهبری مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پ...

معلومات بیشتر

«رشد صنعت داخلی موجب تقویه اقتصاد کشور میگردد»

مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان از جریان کار "فابریکه تولیدی سیروم ملی شفا فارمسیوتیک" دیدار نمود.اقای منصور گفت، رشد صنعت داخلی موجب تقویه اقتصاد ک...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شرطنامه و تمدید میعاد آفر

  به آگاهی داوطلبان رسانیده میشود که با در نظرداشت سوالات داوطلبان و توضیحات نهاد تدارکاتی در جلسه قبل از داوطلبی شرطنامه پروژه تهیه و تدارک تجهیزات برقی حفظ و مراقبت شبکات توزیعی برق سال 1401 تعدیل و میع...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور؛ در حکومت اسلامی شفافیت در ا...

  امروز شنبه(۳ربیع الثانی) به مناسبت امتحان رقابتی ده ها بست مسلکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از جانب اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور با اشتراک مقامات بلند پایه امارت اسلامی...

معلومات بیشتر

جلسهء اداری هفته‌وار اداره امور برگزار گردید

جلسهء اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شبنه مورخ ( ۳ ربیع الثانی) تحت ریاست مولوی سیف الدین تائب معاون پالیسی و نظارت با حضور داشت مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی و اداری این اد...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر