یک باب منزل در ناحیه دهم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نماینده گان اتحادیهء...

مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نماینده گان تولید محصولات دوایی و صحی دیدار نمود.این نشست امروز دوشنبه (26 ربیع الثانی) در تالار کنفرانس های ریاس...

معلومات بیشتر

اطلاعیه!

  ریاست عمومی اداره امور در نظر دارد، قرار داد تدارک مواد تنظیفی مورد ضرورت ریاست خدمات برای ریاست عمومی اداره امور دارای تشخیصیه نمبر AOP/G/014/1401/NCB را با شرکت لوژیستیکی افغان هرت واقع کارته ۴ مرتضی...

معلومات بیشتر

هیئت جهت بررسی مقرره ریاست عمومی اداره امور گماشته...

  جلسه هفته وار اداری ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه (۲۵ربیع الثانی) به ریاست شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور برگزار گردید. این جلسه که با تلاوت قر...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور؛ هرکسیکه بخواهد در بست‌های د...

  شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور رئیس عمومی اداره در مراسم معرفی سرپرست جدیدالتقرر اداره ملی امتحانات اشتراک نمود و گفت: هرکسیکه بخواهد در بست‌های دولتی امتحان دهد حق‌اش ضایع نمی‌گردد....

معلومات بیشتر

رئیس اداره امور: افراد که در بست های دولتی مقرر می...

  شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور امروز شنبه (۲۴ربیع الثانی) مولوی عبدالخالق صادق رئیس دفتر قبلی وزارت معارف را که براساس حکم امیرالمؤمنین حفظه الله به حیث معین تضمین کیفیت وزارت معارف...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر