رئیس عمومی اداره امور: تعیینات مسئوولین در امارت اسلامی بر اساس اعتماد رهبری صورت میگیرد

رئیس عمومی اداره امور: تعیینات مسئوولین در امارت اسلامی بر اساس اعتماد رهبری صورت میگیرد

شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان جهت معرفی وزیر جدید معادن و پترولیم، رئیسان عمومی جمعیت هلال احمر افغانی و اداره ملی محیط زیست در مراسم جداگانه اشتراک کرد.

این جلسات امروز سه شنبه (۳ محرم الحرام/ ۱۹ سرطان) برگزار گردید که در آن شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، در سخنانش گفت که در نظام اسلامی در قسمت تعیینات، امیر مسئوولیت شرعی خود را دارد و مامورین مسئوولیت خود را، وقتی امیر در قسمت تعین یک مسٶول مکلفیت شرعی خود را ادا می‌کند مامورین در قسمت مسئوولیت خود امور کاری را مطابق به شریعت به پیش می‌برند.

موصوف همچنان گفت: به کسی که در چوکات امارت اسلامی مسؤولیت سپرده شده است، خواست آنها نبوده بلکه باور و لزوم دید رهبری امارت اسلامی است و در قسمت تقرری مسئوولین اهلیت، شایستگی، تقوا و تعهد آنها در نظر گرفته می‌شود و به قول او برای یک مسئوول ضرور است که مسئوولیت سپرده شده را به وجه احسن انجام دهد.

قابل یاد آوری است که از جانب امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی برای برخی از وزارت‌ها و ادارات مستقل تعیینات جدید صورت گرفته است که امروز برای وزارت معادن و پترولیم وزیر جدید، برای جمعیت هلال احمر افغانی، اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره مبارزه علیه حوادث رئیسان و معینان جدید به کارمندان و مسئوولان آن ادارات معرفی گردیدند.