70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور، عازم قن...

هیأتی تحت سرپرستی الحاج مولوی محمد صابر المعتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور، به اساس و تطبیق مصوبه کابینه ا.ا.ا جهت ارزیابی کمیت و کیفیت اعمار مسجد و مدرسه جامعه عمر به ولایت قندهار سفر کرده است.

معلومات بیشتر

اداره امور، از هر نوع انکشاف اساسی و پایدار در کشو...

ملا محمد هاشم فرهادوال، معاون ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست مبارزه علیه فساد اداری اداره امور در جلسه هماهنگی رشد، انکشاف اساسی و دوامدار که میان معاونیت ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست فساد اداری ریاست عمومی اد...

معلومات بیشتر

جلسه به‌منظور تثبیت، تعین و تشخیص حدود ملکیت های ا...

جلسه به‌منظور تطبیق حکم مقام عالی ریاست الوزراء پیرامون تثبیت، تعین و تشخیص حدود ملکیت های امارتی از سوی ریاست حفظ و مراقبت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید. این جلسه، امروز دوشن...

معلومات بیشتر

معاون مالی و اداری اداره امور به ولایت غزنی سفر نم...

الحاج محمد صابر المعتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور روز شنبه (26ذوالحجة الحرام/ ۲۴ سرطان) جهت ارزیابی مرکز ثقافت اسلامی با هیأتی متشکل از تیم تخنیکی این اداره در ولایت غزنی سفر نمود. المعت...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور گفت: از فرصت های پیش آمده بخ...

  دومین نمایشگاه ملی امام ابوحنیفه ( رح) امروز یکشنبه(27 ذوالحجة الحرام/25 سرطان) با حضور مقامات امارت اسلامی در شهر کابل افتتاح گردید. در این نمایشگاه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، شیخ...

معلومات بیشتر

۳۶مین جلسه کابینه؛ موضوع استفاده از وسایط زرهی مور...

در ۳۶مین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان علاوه بر سایر تصمیمات، کمیتهء جهت بررسی استفاده از وسایط زرهی و اعطای جواز حمل سلاح تعیین گردید. این هیئت به رهبری وزارت امور داخله و به عضویت وزارت های دفاع ملی، اق...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر