رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با بزرگان قومی ساحه چهاردهی شهر کابل دیدار نمود

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با بزرگان قومی ساحه چهاردهی شهر کابل دیدار نمود

مولوی محمد ربانی ناصح، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور امارت اسلامی با علما، بزرگان قومی و متنفذین ساحه چهاردهی شهر کابل به منظور حل مشکلات آنها دیدار نمود.

این نشست امروز چهارشنبه (چهارم محرم الحرام/20 سرطان) در تالار عمومی اداره امور برگزار شد؛ در آغاز نور محمد حیدری، معاون ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور ضمن خوش آمدید اشتراک کنندگان افزود که بر اساس حکم امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور تا اکنون بیش از ۱۰۲ جلسه به منظور حل مشکلات اقشار مختلف جامعه برگزار کرده و مشکلات آنها را شنیده است.

نمایندگان ساحه چهاردهی شهر کابل در سخنان خویش کمبود مکاتب، کلینیک، برق، سرک، زمین برای قبرستان و اعمار نشدن دیوار های استنادی دریای کابل را از مشکلات اساسی خویش یادآوری کرده و خواهان تبدیل مسیر آب های چشمه شیر، جلوگیری از تجارت مواد مخدر و ساختن منابع آب های نوشیدنی شدند.

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور اطمینان داد که مشکلات آنها را با مسؤولین شریک می سازد و افزود که امارت اسلامی متعهد است که مشکلات مردم را به دقت بشنود و به پیشنهادات آنها رسیدگی کند.

همچنان رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور گفت: بیشتر مشکلات از گذشته به امارت اسلامی باقی مانده و قبل از امارت کدام کار اساسی صورت نگرفته است و اکنون امارت اسلامی در سطح کشور پروژه های بزرگ را آغاز کرده است.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.