جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسهُ به منظور تثبیت و انسجام امور املاک دولتی برگ...

به منظور تعقیب حکم جلالتمآب رئیس جمهور در مورد تثبیت و مدیریت املاک دولتی جلسهُ به ریاست داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.

معلومات بیشتر