برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

جلسه آفرگشایی دو بلاک رهایشی و تجارتی ۹۱ فامیلی بر...

جلسه آفرگشایی دو بلاک رهایشی و تجارتی ۹۱ فامیلی برگزار گردید ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان جلسه آفرگشایی پروژه اعمار دو بلاک رهایشی و تجارتی در ساحه ۹۱ فامیلی مربوط شاروالی کا...

معلومات بیشتر

فیروز: بانک جهانی پروژه های نا تمام خویش را در افغ...

فیروز: بانک جهانی پروژه های نا تمام خویش را در افغانستان تکمیل کند حاجی عبدالقاهر فیروز رئیس عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور در جلسه هماهنگی که با "بین فلاور" مسؤل اجرایوی مؤسسه "یو اِن هی...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی از کتابخانه عامه افغانس...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی از کتابخانه عامه افغانستان دیدن نمود مولوی محمد اسحق آخندزاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور از بخش های مختلف کتابخانه عامه افغانستان دیدن نموده و به مشکلات و پیشنهادات مسؤلی...

معلومات بیشتر

معاون نظارت و پالیسی: مسؤلیت های سپرده شده از طرف...

معاون نظارت و پالیسی: مسؤلیت های سپرده شده از طرف رهبری باید صادقانه انجام داده شود بر اساس حکم امیر المؤمنین حفظه الله تعالی، مولوی محمد نبی نجات به عنوان معین امور ملکی ریاست عمومی تعقیب و نظارت از فرامین و...

معلومات بیشتر

معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مع...

معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معرفی گردید   بر اساس حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی مولوی آغا جان به صفت معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری انتخاب...

معلومات بیشتر

جلسه به‌منظور مبادله ساحه بدون پلان"91 فامیلی شهر...

جلسه به‌منظور مبادله ساحه بدون پلان"91 فامیلی شهر کابل" به منطقه انکشافی جدید برگزار شد   جلسه به‌منظور مبادله ساحه بدون پلان"91 فامیلی شهر کابل" به منطقه انکشافی جدید از طرف ر...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر