روز نخست جلسه بزرگ علما با موفقیت به پایان رسید

برنامهٔ آموزشی ارتقای ظرفیت انستیتوت خدمات ملکی ری...

  مراسم با تلاوت از آیات کلام الله مجید آغاز و سپس براساس آجندا سخنرانان سخنرانی کردند.در ابتدا مولوی عبدالحنان رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ضمن خیرمقدم به اشتراک کنندگان، سخنرانی جامع ار...

معلومات بیشتر

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک رئیسان و مسوولان واحدهای جانبی آن به رهبری شیخ الحدیث نورالحق "انور" معاون انسجام امور دولت، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار گردید.

معلومات بیشتر

جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون...

جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل از چوکات تشکیل وزارت تحصیلات عالی در تشکیل قومندانی اکادمی علوم قومندانیت صحیهء ستردرستیز و همچنان انتفال دوبارهء تعمیر و ملحقات شفاخانه کدری طبی پوهنت...

معلومات بیشتر

جلسه شماره (34) کابینه امارت اسلامی تحت ریاست الحا...

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شدجلسه شماره (34) کابینه امارت اسلامی تحت ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزرا برگزار گردید.جلسه با تلاوت از آیات کلام الله مجید آغاز و سپس بر اساس اجندا در مورد موضوعا...

معلومات بیشتر

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک روسا و مسوولان واحدهای جانبی آن، تحت ریاست مولوی احمدجان احمدی رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار گردید.در این جلسه ضمن پیگیری و اس...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر