رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری با مسؤلین شرکت 77 ترکی دیدار نمود

جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور برگزار...

جلسه اداری هفته وار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد امروز شنبه (11جمادی الاول-4 قوس 1402) جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور با اشتراک روئسای مختلف اداره امور و مسؤلین ادارات جانبی آن به رهبری شی...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با مسؤل پروژه ها...

رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با مسؤل پروژه های مؤسسه (UNOPS) دیدار نمود الحاج عبدالقاهر فیروز رئیس عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور با آقای سنجی ماتور مسؤل خدمات پروژه های مؤسسه خیریه...

معلومات بیشتر

شیخ عبدالرحیم رحیمی: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف بر...

شیخ عبدالرحیم رحیمی: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف برگزار می‌شود ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا، جلسه آفرگشایی پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پترول ضرورت قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی و...

معلومات بیشتر

موافقت‌نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش‌تیپه مو...

موافقت‌نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش‌تیپه مورد بحث و بررسی قرار گرفت مولوی محمد صابر معتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور در جلسه موافقت نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش تی...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان ولسوالی قر...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان ولسوالی قره‌باغ دیدار نمود مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در دیدار با نمایندگان ولسوالی قره‌...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر