فکر دایره سیده گی مدنی نهاد اعضالری ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشلیغی بیلن اوچرشدیلر

اداره امور عمومی رئیسی بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ...

  جمهورلیک ریاستی ایشلری بوییچه عمومی اداره باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ افغانستانده گی نماینده سی اورین باسری خانم میتی بیلن اوچره شدی. هر ایکّی تامان تینچلیک جاری پرو...

کوپراغ اوقینگ

ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشل...

ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی هند اولکه سی نینگ کابل ده گی ایلچیسی رودرندرا تاندون جنابلری بیلن اوچره‌شدی. اوشبو اوچره‌شووده، ایکی تمان، جاری وضعیت و افغانستان ده...

کوپراغ اوقینگ

ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشل...

ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی ناتو نینگ افغانستان ده گی ملکی ایلچیسی استیفانو پونتکورو جنابلری بیلن اوچره‌شدی.اوشبو اوچره‌شووده ایکی تمان افغانستان تی...

کوپراغ اوقینگ

اداری فساد گه قرشی کوره‌شیش کمیسیونی نینگ کمیشنرلر...

جمهور رییسلیک عالی کینگشلر ایشلرینی منسجملشتیریش ریاستی تامانیدن اداری فساد گه قرشی کوره شیش کمیسیونی بیلن ا.ا.ج.رییسلیگی ایشلری بوییچه عمومی اداره ریاستی نینگ مصلحتچیسی عبدالسبحان رووف و جمهور رییسلیک نینگ عالی...

کوپراغ اوقینگ

ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشل...

ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی ولسی جرگه‌ نینگ بیرینچی اورین باسری احمد جاوید جیحون بیلن اوچره‌شدی.اوشبو اوچره‌شووده، ایکی تمان ایکی قوه نینگ علاق...

کوپراغ اوقینگ

سونگی خبر وبرنامه‌لر

سونگی ویدیولر

کوپنچه ویدیولر