روز نخست جلسه بزرگ علما با موفقیت به پایان رسید

معاون اداره امور امارت اسلامی در مراسم معرفی مسوول...

معاون اداره امور امارت اسلامی در مراسم معرفی مسوولان انستیتوت تخنیکی و مسلکی اشتراک و سخنرانی کرد۲۱ شعبان ۱۴۴۳ در این مراسم شیخ الحدیث نورالحق انور معاون انسجام امور دولت، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلا...

معلومات بیشتر

جلسه شماره ۲۷ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی به ریاست محمد حسن آخند رئیس الوزرا، با اشتراک سه معاون ریاست الوزرا و وزیران سرپرست دایر گردید.ابتدا آیاتی چند از قرآن کریم تلاوت گردید و سپس بر اساس آجندا در مورد موضوعات مختلف بحث صورت...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمی...

جلسه هماهنگی به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان و دفاتر غیر دولتی UNODC و UNAMA در اداره امور امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید.ابتدا مولوی عبدالبار...

معلومات بیشتر

جلسه شماره ۲۶ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شدجلسه 26 کابینه امارت اسلامی افغانستان به ریاست رئیس الوزراء محمد حسن آخند و با اشتراک معاونین ریاست الوزراء، سرپرست وزیران و روسای عمومی برگزار شد.جلسه با آیات مبارک قرآن...

معلومات بیشتر

جلسه شماره ۲۵ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد جلسه ۲۵ کابینه امارت اسلامی به ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء برگزار شد. در آغاز مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء گزارش کاری کمیسیون تشکیلات را ارایه و...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر