یک دربند حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

نمایندگان ولسوالی استالف حمایت شان را از امارت اسل...

نمایندگان ولسوالی استالف حمایت شان را از امارت اسلامی اعلام نمودند مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با علما، بزرگان قومی و متنفذین این ولسوالی جهت مشکلات آنها دیدار نم...

معلومات بیشتر

مولوی محمد اعظم شعیب: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف ب...

مولوی محمد اعظم شعیب: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف برگزار می‌شود آمر کمیته محرومیت ریاست تدارکات ملی اداره امور، در جلسات آفرگشایی پروژه های وزارت دفاع ملی و شرکت برشنا که امروز در حضور هیئت آفرگشایی با اشت...

معلومات بیشتر

نمایندگان ولسوالی سروبی؛ آمدن امارت اسلامی و نظام...

نمایندگان ولسوالی سروبی؛ آمدن امارت اسلامی و نظام شرعی در افغانستان برای ما رحمت استمولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با علما، بزرگان قومی و متنفذین ولسوالی سروبی در مورد...

معلومات بیشتر

قصر دارالامان بروی عموم سیاحین باز شد

قصر دارالامان بروی عموم سیاحین باز شد شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در مراسم بازگشایی قصر دارالامان بروی عمومی مردم که اعضای کابینه، رهبری ریاست عمومی اداره امور،...

معلومات بیشتر

پروژه حفاری دو حلقه چاه گاز به ارزش بیشتر از 17 می...

پروژه حفاری دو حلقه چاه گاز به ارزش بیشتر از 17 میلیون دالر آفرگشایی شد ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا، جلسه آفرگشایی پروژه تحت نام Drilling, Completion and Testing Two Exploitation Gas Wells in Yatimtaq G...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر