معاون سیاسی رئیس الوزراء امارت اسلامی با نماینده خاص رئیس جمهور اوزبیکستان برای افغانستان دیدار نمود

رئیس عمومی اداره امور با روسا و استادان پوهنتون ها...

جلسه روسا و استادان پوهنتون کندهار، پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی و پوهنتون های خصوصی ولایت کندهار با حضور داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و الحاج روح الله خانزاده والی کندهار برگزار شد.

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور تعقیب مصوبه جلسه کابینه برگزار شد

به منظور تعقیب فیصله شماره 35 سال 1399 جلسه کابینه کشور در مورد ترتیب مینو های غذایی قطعات دفاعی و امنیتی، پرورشگاه ها، لیلیه ها و دیگر بخش ها؛ جلسۀ از طرف ریاست انسجام امور کابینه اداره امور ریاست جمهوری با حضو...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست...

به منظور تطبیق هدایت شماره 5406 سال 1399 مقام عالی ریاست جمهوری، جلسۀ از طرف ریاست حمایت از سرمایه گذاری واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.در این جلسه که نمایندگان وزارت های صنعت و...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی در مورد تعقیب هدایات مقام عالی ریاست...

جلسه هماهنگی به منظور تعقیب هدایات مقام عالی ریاست جمهوری به رهبری داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت اداره امور، در مورد انتقال پروژه WEE-RDP و طرح وزارت امور زنان در مورد استفاده از مراکز زنان برای...

معلومات بیشتر

نخستین جلسه بورد رهبری تعهدات کنفرانس جینوا برگزار...

نخستین جلسه بورد رهبری تعهدات کنفرانس جینوا که به اساس طرزالعمل تحقق تعهدات کنفرانس جینوا ۲۰۲۰ ایجاد گردیده است، به ریاست عبدالسبحان رؤف مشاور ارشد ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و با اشتراک معین پالیسی وزا...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر