روز نخست جلسه بزرگ علما با موفقیت به پایان رسید

اداره امور؛ بودجه اختصاص یافته به کانال قوش‌تيپه ب...

رئیس عمومی اداره امور میگوید؛ کمیتۀ برای نظارت و بررسی مصارف مالی کانال قوش تیپه و تسریع در اجرای پروژه تشکیل می‌شود.جلسه به‌ همین هدف تحت ریاست مولوی احمد جان "احمدی"رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا با اشت...

معلومات بیشتر

۱۵ پروژهٔ پیشنهادی شرکت افغان تلیکام تائید گردید

  جلسۀ به منظور تائیدی ۱۵ پروژه پیشنهادی شرکت افغان تلیکام و ارتقای ظرفیت شبکه فایبر نوری در تالار کنفرانس‌های اداره امور برگزار گردید.پس از تلاوت آیات از کلام الله مجید، رئیس عمومی اداره امور...

معلومات بیشتر

۳۵مین جلسه کابینه؛ بر علاوه موضوعات دیگر در مورد "...

روز گذشته کابینه امارت اسلامی افغانستان، برنامه «میثاق شهروندی» و به علاوه آن چند موضوع دیگر را مورد بحث و بررسی قرار داده و بخاطربررسی سرنوشت این برنامه کمیسیون اقتصادی را موظف نموداین نشست روز دوشن...

معلومات بیشتر

گردهمآیی به‌منظور امضای توافقنامه های تطبیقی پروسه...

گردهمآیی به‌منظور امضای توافقنامه تطبیقی پروسه های بهبود یافته میان ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مهاجرین و عودت کننده گان همچنان تفاهم&zwn...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور نهائی سازی طرزالعمل توزیع کم...

  جلسه هماهنگی نهایی سازی طرزالعمل مساعی مشترک میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و شاروالی کابل از جانب ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، در تالا کنفرانس‌های این ا...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر