جلسه آفرگشایی دو قلم تیل وزارت دفاع ملی برگزار گردید

بیستمین نشست کابینه؛ طرح جلوگیری از حادثات ترافیکی...

بیستمین نشست کابینه؛ طرح جلوگیری از حادثات ترافیکی تائید و فیصله گردید تا از طرف ادارات ذیربط تطبیق گردد بیستمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (22 رمضان المبارک/ 13 حمل) به ریاست رئیس الوزراء...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور رسیدگی به مشکلات غصب ساحات ج...

جلسه هماهنگی به منظور رسیدگی به مشکلات غصب ساحات جنگلی ولايت کندز برگزار گردید جلسه هماهنگی به منظور رسیدگی به مشکلات قطع جنگلات و غصب ساحات جنگلی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز از طرف ریاست امور حقوقی، تقنینی و...

معلومات بیشتر

مسوده طرزالعمل ریاست بررسی منازل وجایدادهای تحت تأ...

مسوده طرزالعمل ریاست بررسی منازل وجایدادهای تحت تأمین نهایی گردید کمیته تخریج فقهی اسناد داخلی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان طرزالعمل ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین این اداره را...

معلومات بیشتر

هلمند: شاروالی لشکرگاه در سال گذشته 17 پروژه را به...

هلمند: شاروالی لشکرگاه در سال گذشته 17 پروژه را به ارزش 235 میلیون افغانی تطبیق کرده است مسؤلین شاروالی لشکرگاه مربوط ریاست عمومی انسجام امور شاروالیهای اداره امور در جلسه حسابدهی سال گذشته در شهر لشکرگاه معلو...

معلومات بیشتر

برنامه گفتمان شهری در ولایت پنجشیر برگزار شد

برنامه گفتمان شهری در ولایت پنجشیر برگزار شد ریاست حکومت‌داری شهری انسجام امورشاروالی‌های اداره امور "برنامه گفتمان شهری" را در حضور والی پنجشیر، قوماندان امنیه، نماینده کمیسیون سمع شکایات، مسؤلین اد...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با بزرگان قومی زون جنوب...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با بزرگان قومی زون جنوب به منظور حل مشکلات آنها دیدار نمود مولوی محمد اسحق آخندزاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با بزرگان قومی ولایت های غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست جهت حل...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر