معین پلان و پالیسی وزارت احیأ وانکشاف دهات معرفی گردید

۲۷مین جلسه کابینه؛ کار عملی خط آهن شمال و غرب کشور...

  در ۲۷مین جلسه کابینه فیصله گردید تا کار عملی خط آهن جوزجان- اندخوی و هرات - روزنک آغاز گردد. به اداره خط آهن وظیفه سپرده شد تا کار عملی آن بطور آزمایشی آغاز گردد و در این مورد با هماهنگی کمیسیون...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، پروژهء تدارک "لایسنس سیسکو" را به اعلام میگذارد، بنا براین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسهء داوطلبی پروژه یاد شده اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش دسک...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، درنظردارد؛ به نمایندگی از د افغانستان برشنا شرکت (تهیه و تدارک (18) قلم کیبل ABC-NYY مختلف السایز بشمول لوازم جانبی آن جهت رفع اضافه باری و اصلاح شبکه مورد ضرورت ریاست ه...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

  ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، درنظردارد؛ به نمایندگی از شاروالی کابل پروژه (تدارک پرزه جات وسایط ریاست تنظیف شاروالی کابل) را به اعلام بگذارد، بنا براین از تمام داوطلبان واجد شرایط دعو...

معلومات بیشتر

نصاب انستیتیوت تدارکات ملی به پشتو ترجمه میگردد

جلسهء اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان تحت ریاست مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی و اداری برگزار گردید. این جلسه امروز شنبه (18 شعبان المعظم) در تالار جلسات اداری برگزار گردیده و در آن...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر