برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری از "فابریکه میهن ستیل" دید...

رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری از "فابریکه میهن ستیل" دیدن نمود انجنیر احمد ضیاء خالد، رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور در حالیکه وی را تیم تخنیکی این ریاست همراهی میکرد، امروز چهارشنبه (19رجب المرجب/11دل...

معلومات بیشتر

مولوی حمدالله زاهد به حیث معین جدید انرژی وزارت آب...

مولوی حمدالله زاهد به حیث معین جدید انرژی وزارت آب و انرژی معرفی شد مولوی محمد صابر معتصم باالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به اساس حکم اميرالمؤمنين حفظه‌الله تعالی...

معلومات بیشتر

طرح مسوده قانون مشارکت عامه و خصوصی تائید شد

طرح مسوده قانون مشارکت عامه و خصوصی تائید شد کمیته‌ بررسی اسناد تقنینی داخلی اداره امور پس از برگزاری چندین جلسه نوبتی، طرح مسوده قانون مشارکت عامه و خصوصی و طرزالعمل ساده سازی و اصلاح پروسه‌های ادار...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی در مورد حل مشکلات مرزی میان افغانستان...

جلسه هماهنگی در مورد حل مشکلات مرزی میان افغانستان و ایران برگزار شد جلسه هماهنگی به‌منظور حل مشکلات در سرحدات مرزی ایران و افغانستان و اعمار پیلر (نشانه) ها در نقاط صفری، از طرف ریاست دفاع و امنیت ریاست...

معلومات بیشتر

پانزدهمین نشست کابینه؛ در مورد رها کردن زندانیان ا...

پانزدهمین نشست کابینه؛ در مورد رها کردن زندانیان افغان در خارج از کشور و مشکلات کوچی‌ها بحث شد پانزدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء امروز دوشنبه ( 17...

معلومات بیشتر

پانزدهمین نشست کابینه؛ در مورد رها کردن زندانیان ا...

پانزدهمین نشست کابینه؛ در مورد رها کردن زندانیان افغان در خارج از کشور و مشکلات کوچی‌ها بحث شد پانزدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء امروز دوشنبه ( 17...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر