برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

ریاست تدارکات ملی اداره امور پروژه تدارک نان خشک ا...

ریاست تدارکات ملی اداره امور پروژه تدارک نان خشک اردوی اسلامی ملی را آفرگشایی نمود ریاست تدارکات ملی اداره امور، پروژه تدارک نان خشک اردوی اسلامی ملی وزارت دفاع را در حضور روئسای ادارات ذیربط و هیئت آفرگشایی ب...

معلومات بیشتر

هشتمین نشست کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار گ...

هشتمین نشست کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار گردید هشتمین نشست کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها تحت رهبری مولوی محمد صابر معتصم بالله معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک اعضای کمیته برگزار گرد...

معلومات بیشتر

هفدهمین نشست کابینه: در مورد تصفیه و جلوگیری از ضا...

هفدهمین نشست کابینه: در مورد تصفیه و جلوگیری از ضایع شدن آب بحث شد هفدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند، رئیس الوزراء امروز دو شنبه (هشتم شعبان المعظم/30 دلو) برگزار شد ک...

معلومات بیشتر

ریاست تدارکات ملی اداره امور دو پروژه وزارت دفاع م...

ریاست تدارکات ملی اداره امور دو پروژه وزارت دفاع ملی را آفرگشایی نمود ریاست تدارکات ملی اداره امور دو پروژه وزارت دفاع ملی را در حضور هیئت آفرگشایی با اشتراک نمایندگان 63 شرکت داوطلب در تالار های این اداره آفر...

معلومات بیشتر

مولوی سیف الدین تائب: نظام اسلامی با همکاری و قربا...

مولوی سیف الدین تائب: نظام اسلامی با همکاری و قربانی مردم به وجود آمده است مولوی سیف الدین تائب، معاون انسجام امور امارت ریاست عمومی اداره امور به منظور حل مشکلات مردم ننگرهار با وکیلان گذر و بزرگان قومی آن ول...

معلومات بیشتر

ریاست تدارکات ملی دو پروژه وزارت دفاع ملی را آفرگش...

ریاست تدارکات ملی دو پروژه وزارت دفاع ملی را آفرگشایی نمود ریاست تدارکات ملی دو پروژه وزارت دفاع ملی را در حضور هیئت آفرگشایی با اشتراک نمایندگان 62 شرکت داوطلب در تالار های این اداره آفر گشایی نمود....

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر