مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی اداره امور با سفیر ترکیه دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی به عنوان رئیس عمومی اداره امو...

بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری، داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری طی مراسم رسمی، در مقر این اداره از طرف محترم امرالله صالح معاون...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی: ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا،  پروژه تدارک مواد تنظیفی را به اعلام میگذارد، بن...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی: ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا،  پروژه تدارک مواد خوراکه و نوشیدنی را به اعلام م...

معلومات بیشتر

اعلان دواطلبی

  ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا،  پروژهء تدارک قرطایسه باب را به اعلام میگذارد، بنا براین از تمام دواطلبان واجد شرایط  دعوت می نماید تا در پروسهء داوطلبی پروژه یاد شده ا...

معلومات بیشتر

هدایات عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در مورد جلو...

مطابق ارشادات اسلامی وارد نمودن اتهامات بیجا به مسوولین و نقد نمودن دور از واقعیت آنان شرعا جواز ندارد. انتشار ارجاف و شایعه پراکنی در اسلام جای ندارد، زیرا سبب نفرت میان مسلمانان می گردد، باور آنها را از میان برده و...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر