برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

رئیس عمومی اداره امور با سفیر کشور شاهی ناروی مقیم...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای آول اندرس لیندمن سفیر کشور شاهی ناروی مقیم کابل دیدار تعارفی کرد.رئیس عمومی اداره امور از حمایت های دوامدار کشور شاهی ناروی برای افغانستان قد...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نایب اول ولسی جرگه ملاقات...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد میرزا کتوازی نایب اول ولسی جرگه دیدار نمود. در این ملاقات در مورد بودیجه سال مالی 1400، پروسه های ملی چون صلح و گسترش روابط پا...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نایب دوم ولسی جرگه دیدار...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با غلام عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه ملاقات نمود. در این ملاقات در مورد گسترش هرچه بیشتر رابط ولسی جرگه و حکومت، پروسه صلح و بودیجه سال مالی 1400 ب...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی به منظور فعال سازی بندر غلام خان و ای...

جلسۀ به منظور فعال سازی بندر غلام خان و ایجاد تسهیلات تجارتی در این بندر توسط ریاست انسجام امور زون های اقتصادی واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.در جلسه معینان و نمایند...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور مبارزه...

  داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با غلام بهاوالدین جیلانی وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی دیدار کرد. آقای جیلانی از آماده گی های این وزارت بخاطر حوادث احتمالی در ف...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی در مورد بازاریابی جلغوزه برگزار شد

جلسه هماهنگی به منظور تعقیب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد بازاریابی برای جلغوزه کشور از سوی ریاست حمایت از سرمایه گذاری واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.در این جلسه نم...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر