70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

جلسه مشورتی بخاطر نهایی سازی اهدا زمین برای اتاق ت...

  ریاست انسجام امور کابینه اداره امور ریاست جمهوری، جلسۀ مشورتی را بخاطر اهدا زمین برای اتاق تجارت و صنایع زنان با نمایندگان وزارت های شهرسازی و اراضی، مالیه، عدلیه و اتاق تجارت و صنایع زنان برگزار نمود.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نائب نخست ولی جرگه ملاقات...

داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با احمد جاوید جیحون نائب اول ولسی جرگه دیدار کرد. در این ملاقات هر دو جانب در مورد بهبود هرچه بهتر روابط بین دو قوه بحث کردند.داکتر فضلی رئیس ع...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی با کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد ادار...

جلسه از طرف ریاست انسجام امور شورا های عالی ریاست جمهوری با کمیسیون مبارزه با فساد اداری در حضور داشت عبدالسبحان روف مشاور ارشد ریاست عمومی اداره امور و شاپور ژمن رئیس انسجام امور شورا های عالی ریاست جمهوری برگز...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر ملکی ناتو در رابطه ب...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای استیفانوپونتکورو سفیر ملکی ناتو برای افغانستان دیدار کرد.در این دیدار هردو جانب در رابطه به آخرین پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان بحث کردند....

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر هند مقیم کابل دیدار...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای رودرندرا تاندون سفیر کشور هندوستان مقیم کابل دیدار کرد. در این ملاقات هر دو جانب در مورد مسائل جاری و روند صلح افغانستان تبادل نظر کردند.

معلومات بیشتر

به منظور رسیدگی به مشکلات پروسه حج جلسه برگزار شد

جلسه هماهنگی به بخاطر رسیدگی به مشکلات پروسه حج از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری با حضورداشت نمایندگان وزارت ارشاد، حج و اوقاف، اداره تدارکات ملی و ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری برگزار شد...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر