شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

به منظور رسیدگی به مشکلات پروسه حج جلسه برگزار شد

جلسه هماهنگی به بخاطر رسیدگی به مشکلات پروسه حج از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری با حضورداشت نمایندگان وزارت ارشاد، حج و اوقاف، اداره تدارکات ملی و ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری برگزار شد...

معلومات بیشتر

در مورد ساختار تشکیلاتی و حل مشکلات اکادمی علوم بح...

جلسه در مورد ساختار تشکیلاتی اکادمی علوم و تعقیب حکم مقام عالی ریاست جمهور به رهبری داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک مسوولین اکادمی علوم و وزارت تحصیلات عالی...

معلومات بیشتر

بحث ملی ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور به میزبانی اد...

بر اساس هدایت جلالتمآب رئیس جمهور، بحث ملی ورثه شهدای نظامی و ملکی کشور از طرف ریاست عمومی اداره امور در قصر سلام خانه برگزار و نتایج آن در حضور داشت جلالتمآب رئیس جمهور و رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهور...

معلومات بیشتر

طرح سیستم معلوماتی مدیریت زمین با ادارات ذیربط شری...

جلسه به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری به منظور شریک سازی طرح تهیه شده سیستم معلوماتی مدیریت زمین با نمایندگان وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی کابل برگزار شد.

معلومات بیشتر

طرح تثبیت و ردیابی بیجاشدگان و عودت کنندگان، مورد...

ریاست امور فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری در جلسه مشترک با مسئولان وزارت عودت و مهاجرین بالای طرح تثبیت و ردیابی بیجا شده گان، عودت کنندگان و تنظیم مساعدت ها برای آنها بحث نمودند. جلال الدین وقاد رئیس بر...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور استماع مشکلات جوانان کشور برگزار شد

ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری جلسه استماع مشکلات، نیاز ها و خواست های جوانان را با حضور داشت شماری از جوانان ولایات و مرکز کشور برگزار نمود. نخست محبوب شاه محبوب رئیس امور...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر