برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

جلسۀ هماهنگی پیرامون بررسی طرح مشترک وزارت شهرسازی...

  به منظور تعقیب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون نهایی شدن طرح بهبود شهرک های معلمین، جلسۀ از سوی ریاست انسجام امور شورا های عالی ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان وزارت های معارف، شهرسازی و اراضی و م...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر دنمارک مقیم کابل دید...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با خانم میتی ندسُن سفیر دنمارک مقیم کابل دیدار کرد. رئیس اداره امور از حسن نیت و همکاری های کشور دن...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی کنر دیدار کرد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد اقبال سعید والی کنر دیدار نمود. والی کنر راجع به فعالیت‌ها و دستاوردهای اداره محلی این ولایت معلومات ارائه کرده، مشکلات و...

معلومات بیشتر

جلسه در مورد چگونگی تغییر شخصیت حقوقی افغان پست بر...

به منظور تسریع تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری، جلسه در مورد چگونگی تغییر شخصیت حقوقی افغان پست به رهبری داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان اد...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور تهیه برنامه آجندای ملی امنیت...

جلسه هماهنگی به منظور تهیه برنامه آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری با حضور داشت نمایندگان وزارت های اقتصاد، مالیه، زراعت...

معلومات بیشتر

رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری با نماینده پروگرام ان...

  عطالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نماینده پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد عبدالله الدارداری و متخصص اقتصادی اهداف انکشاف پایدار (SDG) پروگرام انکشافی سازمان...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر