یک باب منزل در ناحیه دهم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

رئیس عمومی اداره امور با والی دایکندی دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد ضیا همدرد والی دایکندی دیدار نمود. والی دایکندی در مورد چگونگی رسیدگی به مشکلات، توسعه اجتماعی و اقتصادی، بازسازی راه‌های...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری د...

به منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد مبنأ حقوقی صندوق ملی مالی افغانستان، جلسۀ از طرف معاونیت حراست و نظارت از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شده و در مورد ر...

معلومات بیشتر

جلسۀ کمیته سرحدی تحکیم سواحل دریای آمو برگزار شد

به منظور جلوگیری از تخریبات و ایجاد تحکیمات در سواحل دریای آمو جلسۀ از طرف ریاست امور بین المللی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان وزارت های امور خارجه، سرحدات و قبایل،...

معلومات بیشتر

فیصله‌های عمده بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری

بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری در پنج جلسهٔ نوبتی فیصله های عمده ذیل را اتخاذ نمود: - وزارت اطلاعات و فرهنگ توظیف گردید، تا ترمیم آبدات تاریخی ساحه تپه...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نماینده خاص...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور با محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد. در این دیدار ضمن بحث در رابط...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر