70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

جلسه هماهنگی به منظور جلوگیری از ورود وسایط اظافه...

جلسه هماهنگی از طرف ریاست انسجام روابط خارجه اداره امور ریاست جمهوری با نمایندگان شورای امنیت ملی و وزارت های مالیه، صنعت و تجارت، فواید عامه، ترانسپورت، امور داخله و ریاست عمومی پولیس ترافیک به منظور بررسی مشکلات و ج...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی در مورد رسیدگی به مشکلات اداره ملی ام...

جلسه به رهبری دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به منظور رسیدگی به مشکلات اداره ملی امتحانات با نمایندگان وزارت های شهرسازی و اراضی، امور داخله، دفاع ملی، تحصیلا...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی بمنظور آماد‌گی ها بخاطر برگزاری جشن ب...

جلسه هماهنگی به منظور برگزاری جشن باستانی نوروز و برنامه های فرهنگی سال 1400 از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری با حضور مشاور فرهنگی مقام عالی ریاست جمهوری و نماینده گان وزارت های اطلاعات...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور تحقق هدایت مقام عالی ریاست ج...

 جلسه هماهنگی به منظور تحقق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تسریع روند کاری با شرکت Fortescue از طرف واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری با حضور داشت نمایندگان ادارات و وزارت های شهرسازی و...

معلومات بیشتر

بحث ملی جوانان به میزبانی اداره امور با حضور داشت...

بر اساس هدایت جلالتمآب رئیس جمهور، بحث ملی جوانان از طرف ریاست عمومی اداره امور در قصر سلام خانه برگزار و نتایج آن در حضور داشت جلالتمآب رئیس جمهور، خانم اول و رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری اعلان گردید.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور به منظور هماهنگی با نمایندگا...

  جلسه به منظور تقویت هماهنگی با علمای کشور با حضور داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد، حج و اوقاف با نمایندگان نهاد های دینی برگزار شد. نمایندگان...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر