مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی اداره امور با سفیر ترکیه دیدار نمود

جلسۀ به منظور ایجاد صندوق ملی افغانستان برگزار گرد...

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جلسۀ به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک خانم حسینه ساپی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، انجنیر الهام عمر هوتکی رئ...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست سفارت بریتانیا از...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر اِین کولارد سرپرست سفارت بریتانیا در کابل از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود. در این ویدیو کن...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور شهدا و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به آقای لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دیدار نمود.

معلومات بیشتر

تست ویروس کرونا در کشور بیشتر می شود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری جلسه تخنیکی را در مورد بیشتر ساختن تست های ویروس کرونا با داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت ارشاد، حج و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با  مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور ملاقات نمود. در این ملاقات آقای فضلی از سهم فعال علما کشور در مبارزه...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر