شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

سرمایه گذاران و متنفذین ولایت کندهار مشکلات و پیشن...

معلومات بیشتر

جوانان و فعالین جامعه مدنی ولایت کندهار با رئیس عم...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با روسا و استادان پوهنتون ها...

جلسه روسا و استادان پوهنتون کندهار، پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی و پوهنتون های خصوصی ولایت کندهار با حضور داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و الحاج روح الله خانزاده والی کندهار برگزار شد.

معلومات بیشتر

جلسه پیرامون چگونگی به اختیار قرار دادن قانونی زمی...

در رابطه به فراهم ساختن قانونی زمین برای دارالایتام شمسه و تعمیل هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، جلسه‌ی به ریاست وحید حلیم یار رییس انسجام امور ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با حضور داشت نماینده گان وزا...

معلومات بیشتر

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور از شفاخ...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ضمن دیدار از بخش های مختلف شفاخانه بین المللی خصوصی مهمند، در جلسه‌ی با داکتران و مسوولین آن، مشکلات و پشنهادات شان را استماع کرد.حاجی پشتون مه...

معلومات بیشتر

جلسه روسای سکتوری ولایت کندهار با حضور رئیس عمومی...

جلسه روسای سکتوری ولایت کندهار به حضور داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و الحاج روح الله خانزاده والی آن ولایت، برگزار گردید.در این جلسه، روسای سکتوری ولایت کندهار مشکلات شان را به گونه جد...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر