یک باب منزل در ناحیه دهم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

جلسۀ هماهنگی به منظور تطبیق فیصله های شورای عالی ح...

به منظور تعقیب و تطبیق فیصله های شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در مورد تطبیق قرار های عدلی و قضایی، هماهنگی میان وزارت امور داخله و لوی سارنوالی و گزارش از چگونگی کارکرد سیستم اپس در م...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور نامزد و سرپرست وزارت ترانسپو...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری قدرت الله ذکی نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت را رسمأ به کارمندان این وزارت معرفی نمود.رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گفت که...

معلومات بیشتر

جلسه تعقیبی به منظور ایجاد شبکه ارتباط بین واحدهای...

جلسۀ تعقیبی به منظور ایجاد شبکه ارتباط بین واحدهای نظارت و ارزیابی وزارت ها و ادارات دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.

معلومات بیشتر

د وزارتونو او دولتي ادارو د څارنې او ارزونې واحدون...

د جمهوري رياست د چارو ادارې لوی رياست د څارنې او قانون ساتنې مرستيال ډاکټر محمد رفيع پوپل په مشرۍ د نيږدې ۳۵ وزارتونو او دولتي ادارو د څارنې او ارزونې برخې د مسوولينو په ګډون د وزارتونو او د...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر بریتانیا دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با خانم الیس...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر