یک باب منزل در ناحیه دهم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

رئیس عمومی اداره امور با نامزد و سرپرست وزارت کار...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با بشیر احمد تینج نامزد و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دیدار نمود.نامزد و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در مورد برنام...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست و نامزد وزیر وزارت...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با فضل احمد معنوی سرپرست و نامزد وزیر وزارت عدلیه دیدار کرد.در این دیدار سرپرست وزارت عدلیه در مورد برنامه های اصلاحی و چگ...

معلومات بیشتر

شماری از جوانان ولایت غزنی با رئیس عمومی اداره امو...

شماری از جوانان ولایت غزنی در دیدار با داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات آن ولایت را در بخش های حکومتداری محلی، صحت، تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه، چگونگی همکاری...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با اعضای ترکتبار شورای ملی د...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اعضای ترکتبار ولسی جرگه و مشرانو جرگه کشور دیدار نمود.در نخست عبدالله بیگ نماینده ولایت تخار در ولسی جرگه به نمایندگی از دیگران صحبت کرده از تلاش ها صاد...

معلومات بیشتر

جلسۀ در مورد حل مشکلات زمین شهرک های مهاجرین برگزا...

در رابطه به شهرک های مهاجرین و فراهم سازی مسکن به بیجا شدگان داخلی در ولایت کابل و هرات جلسۀ به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری با حضور نمایند...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر