رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با سخنگوی دفتر "یوناما" در کابل دیدار نمود

جلسات به منظور ایجاد بانک معلوماتی معلومات مقامات...

جلساتی به منظور تکمیل نمودن دفاتر سوانح و ایجاد سیستم معلوماتی تمام مقامات عالی رتبه از طرف ریاست امور کادری، اصلاحات و بازنگری تشکیلات دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با روسای منابع بشری وزارت ها، ادار...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی به منظور افتتاح سه پروژه در اندخوی می...

جلسۀ هماهنگی به رهبری داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به منظور افتتاح سه پروژه تکمیل شده مشترک افغانستان و ترکمنستان در اندخوی ولایت فاریاب برگزار شد. این جلس...

معلومات بیشتر

تفاهمنامه انتقال ریاست ثبت بررسی دارایی های اداره...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و سارنپال عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری به اساس میکانیزم خاص تفاهمنامه انتقال ریاست ثبت و بررسی دارایی های اداره امور و سکرتریت ویژه مب...

معلومات بیشتر

شورای عالی عواید ایجاد گردید

براساس فرمان شماره ۱۴۱ مقام عالی ریاست جمهوری به منظور افزایش عواید دولت جمهوری اسلامی افغانستان، شورای عالی عواید ایجاد گردید و مطابق این فرمان پنج ماده‌یی رهبری این شورا به عهده جلالتمآب رئیس جمهور می باش...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی نیمروز در رابطه پروژ...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با زمریالی احدی والی نیمروز دیدار کرد و والی نیمروز در رابطه پیشرفت کارهای پروژه بند کمال خان معلومات ارائه نمود.والی نیمروز ضمن تشکر از توجه ر...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر