جلسه نوبتی در مورد وضعیت قبرستان‌های شهر کابل برگزار شد

جلسه نوبتی در مورد وضعیت قبرستان‌های شهر کابل برگزار شد

به اساس فیصله کابینه جهت تثبیت زمین‌های قبرستان‌های شهر کابل، نشستی به رهبری ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، زراعت، آبیاری و مالداری و شاروالی کابل در اداره امور برگزار شد.

این جلسه امروز پنج‌شنبه (22 صفرالمظفر/16 سنبله) به رهبری مولوی محمد اسحق آخند زاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور برگزار شده و روی موضوعات آجندا بحث صورت گرفت. در این نشست، کمیته مربوط در مورد تثبیت زمین‌ها گزارش فعالیت‌های خود را شریک ساخته و روی حل مشکلات بحث شد.

در اخیر مولوی محمد اسحق آخند زاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی از ارگان‌های امارتی ذیربط خواست که امور باقی مانده قبرستان‌ها را کامل نمایند تا از طریق ریاست امور فرهنگی و اجتماعی جهت فیصله نهایی به مقام ریاست الوزراء تقدیم شود.

باید گفت که به اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان به هدف تثبیت 600 جریب زمین قبرستان‌ها در چهار زون کابل به ارگان‌های مربوط وظیفه سپرده شده است تا مسؤلیت خود را انجام داده و مشکلات تدفین شهروندان کابل حل شود.
این نشست با تلاوت قرآن‌کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.