د کابینې او عالي کمیسیونونو د چارو د انسجام رئیس: نشه یي توکي د بشریت دښمن دي

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با سفیر شبکه تو...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با سفیر شبکه توسعه‌وی بنیاد آقا خان، شارژدافیر سفارت فرانسه مقیم کابل و اعضای بورد شفاخانه فرانسوی (FMIC) در مورد فعالیت، کار کرد ها و پلان های انکشاف...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور تسریع روند تحقق فیصله کابینه پیرامون...

  به منظور تسریع روند تحقق فیصله کابینه پیرامون ترتیب فهرست و جداول وسایط داغمه جات نهاد های دفاعی و امنیتی کشور جلسۀ از طرف ریاست انسجام امور کابینه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با حضور نمایندگان...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با شارژدافیر آلمان در مورد ا...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای گریگوری بلیدیان شارژدافیر سفارت جمهوری فدرال آلمان در کابل، ملاقات نمود. در این ملاقات هر دو جانت در مورد وضعیت جاری، تقویت روابط دو جانبه و...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور از سرگیری امور انکشافی، توسعوی و ساخ...

به منظور از سرگیری امور انکشافی، توسعوی و ساخت ساز شهر جدید کابل، جلسه به رهبری داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با حضور نمایندگان اداره انکشاف زون پایتخت و ادار...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور به مناسبت روز ملی خبرنگاران...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با شماری از خبرنگاران به مناسبت بیست هفتم حوت روز ملی خبرنگاران، دیدار کرد. در این دیدار، داکتر فضلی ضمن اتحاف دعا به روح شهدای آزادی بیان، روز ملی خبرنگار...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور انسجام و آگاهی دهی از قانون اعتراضات...

جلسه به منظور انسجام و آگاهی دهی از قانون اعتراضات مدنی به رهبری دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک شماری از وکلای گذر، زنان و جوانان ناحیه هژدهم شهر کابل برگ...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر