منسوبین قطعه محافظت تاسیسات اداره امور معرفی گردید

منسوبین قطعه محافظت تاسیسات اداره امور معرفی گردید
مسؤلین و منسوبین جدید الشمول قطعه محافظت تاسیسات ریاست عمومی اداره امور در جنب تشکیل ریاست دفاع و امنیت این اداره، طی جلسه‌ای که درآن مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی اداره امور حضور داشت، معرفی گردید.

این جلسه امروز پنجشنبه(22صفر المظفر/16 سنبله) در مقر ریاست عمومی اداره امور با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز گردید، پس از آن مسؤلین بر اساس آجندا سخنرانی نمودند.

مولوی سیف الدین تائب گفت، جایگاه و عزت واقعی انسان ها در یک نظام اسلامی تعریف می‌شود و در نقش حفاظت و نگهداری آن امارت اسلامی خود را مکلف میداند.
او همچنان ادامه داد، تاسیسات ریاست عمومی اداره امور باید از طرف مسؤلین و منسوبین جدید التقرر با رعایت سلسله مراتب و امانتداری به شکل درست و احسن محافظت گردد.
از سوی هم، قاری عبدالولی صدیقی وارسی کننده معاونیت انسجام امور امارت بیان نمود، برای محافظت از تاسیسات اداره امور یکی از اصل ها همانا نظم و دسپلین و برخورد نیک با مراجعین و مردم می‌باشد که مسؤلین و منسوبین جدید الشمول باید در آن دقت و توجه لازم داشته باشد.
پس از آن، حکم مقام ریاست عمومی اداره امور جهت معرفی قوماندانان تولی اول و دوم و بلوک مشر تولی اول و دوم قطعه تاسیسات اداره امور از طرف مولوی محمود شاه زاهد رئیس دفاع و امنیت این اداره به خوانش گرفته شد. جلسه با دعای خیر به پایان رسید