شورای علمای دینی پغمان:"می‌خواهیم در این ولسوالی مدارس دینی بزرگ ساخته شود"

شورای علمای دینی پغمان:"می‌خواهیم در این ولسوالی مدارس دینی بزرگ ساخته شود"

نشستی به‌منظور رسیدگی به مشکلات و خواست های باشندگان ولسوالی پغمان، میان ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور و عالمان دینی و بزرگان قومی ولسوالی یاد شده برگزار گردید.
این نشست امروز چهار شنبه (21صفر المظفر/15 سنبله) در مقر اداره امور به رهبری مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی واجتماعی ریاست عمومی اداره امور برگزار شد که در آن مقامات محلی، ده‌ها تن از عالمان دینی و متنفذین قومی پغمان اشتراک داشتند.

عالمان دینی و بزرگان قومی ولسوالی یاد شده، ایجاد و اعمار مدارس دینی بزرگ، پوهنتون اسلامی، مکاتب، کلینیک ها، آبگردان های چهار سطح پغمان و جاده های آن را از جمله خواست های باشنده های محل عنوان نموده، از امارت اسلامی افغانستان خواستند تا به آنها رسیدگی صورت بگیرد.

مولوی محمد اسحاق آخندزاده عالمان دینی و بزرگان قومی را برخواسته از میان مردم و خادمان مردم خوانده برای شان اطمینان داد که، دیدگاه و خواست های اصولی آنها را با مقام عالی ریاست الوزراء و ادارات مربوطه شریک می‌نماید.
باید خاطر نشان ساخت، عالمان دینی و بزرگان قومی پغمان حمایت خود را از امارت اسلامی افغانستان نشان داده؛ اطاعت از امیر امارت اسلامی را واجب عنوان نمودند.
نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز و با دعای خیر پایان یافت