شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

جلسه آفرگشایی دو قلم تیل وزارت دفاع ملی برگزار گرد...

جلسه آفرگشایی دو قلم تیل وزارت دفاع ملی برگزار گردید ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور جلسه آفرگشایی دو قلم تیل ( دیزل و پترول) جزوتام و قطعات قول اردو های وزارت دفاع ملی را در حضور نمایندگان شرکت های د...

معلومات بیشتر

جلسه سه جانبه به منظور نهایی ساختن قرارداد مشارکتی...

جلسه سه جانبه به منظور نهایی ساختن قرارداد مشارکتی مارکیت خیرخواه برگزار شد ریاست تسهیل سرمایه گذاری اداره امور به منظور نهایی ساختن قرارداد بازاریابی مشارکتی مارکیت خیرخواه میان نمایندگان وزارت مالیه، شاروالی...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور تقسیم ساحات ملکی و نظامی میادین هوای...

جلسه به منظور تقسیم ساحات ملکی و نظامی میادین هوایی برگزار گردید جلسه نظارتی هیئت موظف ریاست عمومی اداره امور پیرامون چگونگی تطبیق احکام عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی در مورد تفکیک، تثبیت و تقسیم ساحات...

معلومات بیشتر

در مورد مشکلات ٨٨٨ جریب زمین در شهر کابل جلسه هماه...

در مورد مشکلات ٨٨٨ جریب زمین در شهر کابل جلسه هماهنگی دایر گردید ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضائی ریاست عمومی اداره امور جهت رسیدگی به مشکلات ٨٨٨ جریب زمین ساحه الوخیل شهرکابل جلسه هماهنگی را میان نمایندگان شا...

معلومات بیشتر

کمپاین نهال شانی: بیشتر از 350 هزار اصله نهال از ط...

کمپاین نهال شانی: بیشتر از 350 هزار اصله نهال از طرف شاروالی کشور غرس شد ریاست عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور با فرا رسیدن فصل بهار، به اثر تلاش شاروالی های ولایتی و ولسوالی های کشور به م...

معلومات بیشتر

یک باب منزل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب منزل به مالک اصلی آن تسلیم داده شدریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب منزل را که در شهرک شیخ زاهد (عرب ها)، ناحیه پانزدهم شهر کابل موقعیت دارد؛ بعد...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر