رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری با مسؤلین شرکت 77 ترکی دیدار نمود

رؤسای جدید التقرر ریاست عمومی اداره امور معرفی شدن...

رؤسای جدید التقرر ریاست عمومی اداره امور معرفی شدندجلسه معرفی رؤسای جدید تعین شده به اساس حکم اميرالمؤمنين حفظه الله از سوی ریاست عمومی اداره امور برگزار شد.جلسه به همین مناسبت امروز یکشنبه (28ربیع الثانی/...

معلومات بیشتر

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شد

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شدریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شنبه (27ربیع الثانی – ۲۰ عقرب) یک دربند حویلی که در پل سرخ- کارته سه...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان نواحی دوم...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان نواحی دوم و سوم شهر کابل دیدار نمود مولوی محمد اسحق آخند زاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با علماء، بزرگان قومی و متنفذین نواحی یاد شده، جهت حل مشک...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به‌منظور اعمار استراحت‌گاه ها در مسیر...

جلسه هماهنگی به‌منظور اعمار استراحت‌گاه ها در مسیر شاهراه ها برگزار گردیدجلسه هماهنگی به‌منظور اعمار استراحت‌گاه ها در مسیر شاهراه ها از طرف ریاست تسهیل و سرمایه‌گذاری ریاست عمومی اداره...

معلومات بیشتر

نمایندگان ولسوالی استالف حمایت شان را از امارت اسل...

نمایندگان ولسوالی استالف حمایت شان را از امارت اسلامی اعلام نمودند مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با علما، بزرگان قومی و متنفذین این ولسوالی جهت مشکلات آنها دیدار نم...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر