معاون سیاسی رئیس الوزراء امارت اسلامی با نماینده خاص رئیس جمهور اوزبیکستان برای افغانستان دیدار نمود

رئیس عمومی اداره امور با رهبری جدید وزارت صحت عامه...

بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری کشور، داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور با رهبری جدید وزارت صحت عامه کشور و رئیس مبارزه با کرونا ملاقات کرد. ...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست سفارت بریتانیا از...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر اِین کولارد سرپرست سفارت بریتانیا در کابل از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود. در این ویدیو کن...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور ایجاد صندوق ملی افغانستان برگزار گرد...

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جلسۀ به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک خانم حسینه ساپی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، انجنیر الهام عمر هوتکی رئ...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور شهدا و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به آقای لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دیدار نمود.

معلومات بیشتر

تست ویروس کرونا در کشور بیشتر می شود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری جلسه تخنیکی را در مورد بیشتر ساختن تست های ویروس کرونا با داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور و...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر