جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل و تعمیر شفاخانه کدری طبی پوهنتون کندهار به جانب وزارت دفاع ملی برگزار گردید

داکتر فضل محمود فضلی با سفیر اتحادیه اروپا در افغا...

داکترفضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، دیدار کرد. در این دیدار، سفیر اتحادیه اروپا از اقدام...

معلومات بیشتر

جلسه اعضای بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری برگزا...

در این جلسه در رابطه به طرح چگونگی سفر مقامات عالی رتبه و کارمندان وزارت مالیه، انکشاف پرورش ماهی در بند سلما، تطبیق مصوبه شورای عالی توسعه شهری در مورد زمین دولتی برای سرمایه گذاری پوهنتون...

معلومات بیشتر

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست ج...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار هردوجانب در رابطه...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وکلای ترکتبار در شورای مل...

وکلای ترکتبارِ شورای ملی در دیدار شان با داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات موکلین و ولایات شان را شریک ساختند. آنان در مورد تقویت همکاری ها میان وکلای شورای ملی...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر ملکی ناتو در افغانست...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با استیفانو پونتیکورو سفیر ملکی ناتو در افغانستان از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت نمود. در این کنفرانس...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر