شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

با قلم و زبان خود باید از نظام اسلامی حمایت کنیم

با قلم و زبان خود باید از نظام اسلامی حمایت کنیم مولوی محمد اسحق آخند زاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور در دیدار با اتحادیه ژورنالیستان می‌گوید نظام اسلامی در اثر اتحاد و همبستگی پای...

معلومات بیشتر

مولوی سیف الدین تائب: در امارت اسلامی مسؤليت به اه...

مولوی سیف الدین تائب: در امارت اسلامی مسؤليت به اهل آن سپرده می‌شود مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور می‌گوید، در امارت اسلامی مسؤليت به اهل آن سپرده می‌شود....

معلومات بیشتر

خلاصه فعالیت های ماه اسد اداره اصلاحات اداری و خدم...

خلاصه فعالیت های ماه اسد اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست های تحت اثر آن1. ریاست فراهم آوری تسهیلات تعیینات و هماهنگی امور ولایات• گذاشتن ۴۹۷ بست به رقابت آزاد • اخذ امتحان (820) بس...

معلومات بیشتر

در یک هفته، سه باب منزل به صاحبان اصلی آن سپرده شد

در یک هفته، سه باب منزل به صاحبان اصلی آن سپرده شد امروز یکشنبه (5 صفرالمظفر/29 اسد) ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور، یک باب منزل را بعد از بررسی به صاحب اصلی آن سپرد که برای...

معلومات بیشتر

یک باب منزل در شهر کابل به مالک اصلی آن سپرده شد

یک باب منزل در شهر کابل به مالک اصلی آن سپرده شد ریاست بررسی منازل و تحت تأمين ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه( اول صفرالمظفر/ 26اسد) پس از بررسی، یک باب خانه را به مالک اصلی آن تسل...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور: افغان‌ها از یک قیادت صالح و...

رئیس عمومی اداره امور: افغان‌ها از یک قیادت صالح و با کفایت برخوردار هستند شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه(اول صفر المظفر/ 26 اسد) در مراسم معرفی...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر