برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

اعلامیه امارت اسلامی افغانستان در پیوند به روزهای...

۴۵ سال قبل به تاریخ هفت ثور ۱۳۵۷ هـ ش چند تن از کمونستان بیگانه پرست در افغانستان کودتا کردند که باعث بحران ها و بدبختی های زیادی در کشور شد.این چهره های بیگانه پرست در برابر مقدسات و ارزش های اسلامی ملت مسلمان...

معلومات بیشتر

اطلاعیه

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارکات مواد ساختمانی و ترمیماتی مورد ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت ریاست عمومی اداره امور را به شرکت ساختمانی طاهر نصیب واقع سه راهی علاوالدین...

معلومات بیشتر

اطلاعیه

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارکات مواد فلزکاری مورد ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت ریاست عمومی اداره امور را به شرکت تجارتی اتفاق صلح واقع اتفاق مارکیت پل یک پیسگی ناحیه...

معلومات بیشتر

اطلاعیه

ریاست تدارکات ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارکات مواد نجاری مورد ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت برای ریاست عمومی اداره امور را به شرکت تجارتی محمد شهبان رحیمی لمیتد واقع پل سفید مرکز کا...

معلومات بیشتر

فعالیت های ماه حمل اداره اصلاحات اداری و خدمات ملک...

  ریاست فراهم آوری تسهیلات تعیینات و هماهنگی امور ولایات به رقابت گذاشتن (۶۴۴) بست، اخذ امتحان (۶۹۲) بست های خدمات ملکی. برگذا...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

  ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۲ قلم تیل دیزل وپطرول ضرورت قطعات و جزوتام های مرکز...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر