شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

پروگرام "گفتمان شهری" در کنر برگزار شد

پروگرام "گفتمان شهری" در کنر برگزار شدریاست عمومی انسجام امور شاروالی‌های ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان جهت توانمندسازی "حکومت‌داری شهری" پروگرام «گفتمان شهری» را در تالار ش...

معلومات بیشتر

اتحادیه شرکت های سیاحتی و درمانی مشکلات خود را با...

اتحادیه شرکت های سیاحتی و درمانی مشکلات خود را با اداره امور در میان گذاشت ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا جلسه هماهنگی را به‌منظور استماع مشکلات و پیشنهادات اتحادیه شرکت های سیاح...

معلومات بیشتر

مولوی سیف الدین تائب: مسؤلینی که از طرف مقام رهبری...

مولوی سیف الدین تائب: مسؤلینی که از طرف مقام رهبری ا.ا.ا مؤظف می‌شوند دارای اراده قوی هستند مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در مراسم معرفی معاون ام...

معلومات بیشتر

جلسه کمیته ترتیب پالیسی داخلی اداره امور برگزار شد

جلسه کمیته ترتیب پالیسی داخلی اداره امور برگزار شدبه گفته مسؤلین ریاست پالیسی و ستراتيژی ریاست عمومی اداره امور، طبق فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله، ترتیب پالیسی عمومی اداره امور به ریاست نامبرده سپرده شده...

معلومات بیشتر

چهارمین جلسه کابینه؛ نظر هیئت در مورد حمل وسایط زر...

چهارمین جلسه کابینه؛ نظر هیئت در مورد حمل وسایط زرهی و اسلحه تائید شددر چهارمین نشست کابینه سال جاری هجری قمری، نظر هیئت مؤظف پیرامون چگونگی حمل وسایط زرهی و اسلحه تائید و هیئت مذکور به منظور ترتیب کارت جواز و ص...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به‌منظور کار ساخت مساجد در شاهراه‌ ها...

جلسه هماهنگی به‌منظور کار ساخت مساجد در شاهراه‌ ها برگزار گردیدبر اساس هدایت مقام عالی امارت اسلامی افغانستان و فیصله کابینه، جلسه هماهنگی پیرامون تسریع کار ساخت مساجد در مسیر شاهراه‌ ها برگزار گر...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر