جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل و تعمیر شفاخانه کدری طبی پوهنتون کندهار به جانب وزارت دفاع ملی برگزار گردید

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست ج...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با الیسن بلیک سفیر انگلستان در کابل، از طریق تلیفون صحبت نمود.در این مکالمه تلیفونی، خانم بلیک مراتب همدردی و غمشریکی خویش را با...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور در م...

جلسۀ تعقیبی هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به بررسی وثایق و اسناد ورثه شهدا و معلولین و تطبیق اصلاحات در توزیع پرداخت حقوق و امتیازات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور هماهنگی و تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس...

جلسۀ به منظور هماهنگی و تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور کشور در مورد ایجاد فضای موثرو مفید برای حکومتداری دیجتالی به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردی...

معلومات بیشتر

جلسهٔ بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری، برگزار گر...

جلسهٔ بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری گزارش‌ها و پیشنهادات وزارت‌ها و ادارات را در رابطه به:- افزایش قیمت ادویه‌جات در ولایت هرات؛- ادعای موجودیت فساد در خریداری...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور ثبت و بررسی دارائی‌های مقامات عالی ر...

جلسۀ به منظور ثبت و بررسی دارائی مقامات عالی رتبه دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر