مونیکا: امارت اسلامی در مبارزه با فساد اداری موفق بوده است

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست ج...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با استیفانو پونتیکورو سفیر ملکی ناتو در افغانستان، دیدار کرد. در این دیدار هردو جانب در باره کنفرانس جنیوا در رابطه به افغانستان و اوضاع جاری کشور بحث نمود...

معلومات بیشتر

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست ج...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با الیسن بلیک سفیر انگلستان در کابل دیدار نمود.در این دیدار هردو جانب در رابطه به کنفرانس جنیوا در مورد افغانستان و وضعیت سیاسی جاری کشور، بحث نمودند.

معلومات بیشتر

جلسه در مورد یافته های معاونیت نظارت حراست از قانو...

جلسه به منظور شریک سازی یافته های معاونیت نظارت و حراست از قانون ریاست امور اداره امور ریاست جمهوری پیرامون فعالیت، تعداد تشکیل، موثریت و میکانیزم های عملکرد واحد های نظارتی وزارت ها و ادارات با حضور داکتر محمد...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی در مورد آغاز کار کمیسیون مبارزه علیه...

جلسه هماهنگی در مورد برگزاری مراسم تحلیف اعضای کمیسیون جدید مبارزه علیه فساد اداری و مسایل تخنیکی آن از سوی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.این جلسه که از سوی معاونیت انسجام دولت بګزار ګردید،...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور ایجاد اداره استملاک و اسکان...

جلسۀ هماهنگی به منظور ایجاد اداره استملاک و اسکان مجدد از سوی ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان وزارت های شهرسازی و اراضی، ارگان های محلی، شاروالی کابل و اداره انکشاف زون پایتخت برگ...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر