جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

رئیس عمومی اداره امور با شماری از جوانان لوی کندها...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور با شماری از جوانان کندهار بگونه حضوری و از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود مشکلات و پیشنهادات شان را استماع نمود. د...

معلومات بیشتر

نخستین جلسۀ اعضای بورد عالی تصمیم گیری به ریاست آق...

نخستین جلسۀ اعضای بورد عالی تصمیم گیری به ریاست آقای کبیر خان عیسی خیل مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی و با اشتراک معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، برگزار گردید.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی کابل دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار مبارزه با شیوع ویروس کرونا دیدار نمود. در این دید...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری محمد طاهر زهیر را رسما به عنوان نامزد و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به کارمندان آن وزارت معرفی نمود.

معلومات بیشتر

جلسهٔ به منظور تسریع روند تطبیق پروژه دستگاه مستقل...

عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری به اهمیت دستگاه مستقل برق حرارتی مزارشریف اشاره کرد و گفت که کار این پروژه بنا بر عدم موجودیت هماهنگی لازم میان ادارات و نها...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر