جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه اعضای بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری برگزا...

در این نشست مطابق اجندا قبلی اداره اترا، اداره ملی احصایه و معلومات، گزارش شرکت انکشاف ملی در مورد شبکه های معلوماتی افغانستان و فعال سازی فابریکه تولید اکسیجن مورد بررسی قرار گرفت.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با جوانان ولایت...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس و به شکل حضوری با شماری از جوانان ولایت زابل صحبت نموده و در مورد مشکلات و پیشنهادات شان صحبت نمودند.

معلومات بیشتر

ملاقات رئیس عمومی اداره امور با والی ننگرهار

داکتر فضلی محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با شاه محمود میاخیل والی ننگرهار دیدار نمود.در این دیدار، در مورد پیشرفت کار کمپلکس صحی زون شرق و مبارزه با ویروس کرونا در ولای...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی پکتیکا دیدار کرد

مجیب الرحمن څمکنی والی پکتیکا در دیدار با رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری مشکلات موجود آن ولایت و پیشنهاداتِ را در خصوص بهبود امور اداره محلی پکتیکا، شریک کرد.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با والی لوگر از...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در صحبت از طریق ویدیو کنفرانس با محمد اجمل شاپور والی لوگر، در مورد تسریع روند عرضه خدمات صحی و نظارت از چگونگی تطبیق پروژه های انکشاف...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر