رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با سخنگوی دفتر "یوناما" در کابل دیدار نمود

جلسه هماهنگی ریاست انسجام امور کابینه وشوراهای ادا...

  به منظور تعدیل مصوبه کابینه حکومت سابق جهت اعمار کمپلکس ورزشی در ولایت کنر جلسه هماهنگی به ریاست قاری عبدالستار سعید رئیس انسجام امور کابینه و شوراهای ریاست عمومی اداره امور برگزار گردید. این جل...

معلومات بیشتر

در باره تعدیل قانون مبارزه بافساد اداری بحث گردید

  به منظور تعدیل قانون مبارزه با فساد اداری میان نمایندگان وزارت امور داخله، ریاست عمومی استخبارات، لوی سارنوالی، رئیس استراتیژی و جلوگیری از فساد اداری و معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور بحث گ...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی ریاست فرهنگی اداره امور در رابطه به ج...

  جلسه هماهنگی در رابطه به جمنازیوم ورزشی ولایت بادغیس امروز چهارشنبه (۱۷ رجب المرجب) به ریاست مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با اشتراک نمایندگان وزارت امور داخله...

معلومات بیشتر

اعلامیه مقام ریاست الوزراء در مورد جلوگیری از قاچا...

  ازهمه تجاران، صرافان، انتقال دهنده گان سنگ های قیمتی و همه هموطنان عزیز میخواهیم که موارد ذیل را عملی و جدا رعایت نمایند. ۱ــ همه هموطنان ما حین داد وستد، کرنسی ملی کشور پول افغانی را استفاده نم...

معلومات بیشتر

بیست دومین جلسه کابینه؛ استفاده از آب نهرها به جز...

  بیست و دومین جلسهء کابینه، به ریاست رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند دیروز دوشبنه (۱۵ رجب المرجب) برابر با ۱۷ دلو با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان و سخنان مقدماتی آغاز و براساس آجندا در مورد مسائل مختل...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر