جلسه نوزدهم کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسۀ به منظور تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور در م...

جلسۀ تعقیبی هدایت جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به بررسی وثایق و اسناد ورثه شهدا و معلولین و تطبیق اصلاحات در توزیع پرداخت حقوق و امتیازات ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور هماهنگی و تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس...

جلسۀ به منظور هماهنگی و تعقیب هدایت جلالتمآب رئیس جمهور کشور در مورد ایجاد فضای موثرو مفید برای حکومتداری دیجتالی به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردی...

معلومات بیشتر

جلسهٔ بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری، برگزار گر...

جلسهٔ بورد عالی تصمیم گیری ریاست جمهوری گزارش‌ها و پیشنهادات وزارت‌ها و ادارات را در رابطه به:- افزایش قیمت ادویه‌جات در ولایت هرات؛- ادعای موجودیت فساد در خریداری...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور ثبت و بررسی دارائی‌های مقامات عالی ر...

جلسۀ به منظور ثبت و بررسی دارائی مقامات عالی رتبه دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.

معلومات بیشتر

جلسۀ تعقیبی به منظور انتقال حق استفاده موازی ۱٨٫۵...

جلسۀ تعقیبی به منظور انتقال حق استفاده موازی ۱٨٫۵ جریب زمین دولتی جهت احداث سویچ استیشن برق گازی توسط غضفر گروپ از طرف واحد تسیهل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گرد...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

آخرین ویدیو ها

ویدیو های بیشتر